PL EN


2013 | 13 | 315-332
Article title

Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka

Title variants
EN
Modelling meaning in poetic texts, or on conceptualization of the past in Adam Asnyk’s lyrics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts at capturing a linguistic image of the past in A. Asnyk’s texts and presenting symbolic relations between the abstract meaning and the attributes ascribed to it. The author analyzed not only the metaphors containing the lexeme past but also any synonymic notions, periphrases, phrases and terms referring to olden days. On this basis, several models of the past have been distinguished (the past is a living creature, the past is a plant, the past are different kinds of objects and containers, the past is a natural element, the past is nothingness, death and destruction, the past is a memory, the past is a herald of the future) under the condition that the applied divisions are therefore relative due to elusiveness of the described phenomenon. In reality, the past is never perceived, and therefore it cannot be conceptualized univocally.
Year
Issue
13
Pages
315-332
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, POLAND
 • Uniwersytet w Białymstoku, POLAND
References
 • Bartmiński J, Tokarski R., 1986, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu, red. T. Dobrzyńska, Wrocław.
 • Dobrzyńska T., 1984, Metafora, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łodź.
 • Dobrzyńska T., 1994, Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, Warszawa.
 • Encyklopedia biblijna, 2004, pod red. W. Chrostowskiego, Warszawa.
 • Kardela H., Kim jest autor? Noam Chomsky i Ronald Langacker jak „fundatorzy dyskursywności”, [w Relatywizm w języku i kulturze, pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego, Lublin, s. 59–84.
 • Kopaliński W., 2012, Słownik symboli, Warszawa.
 • Lakoff G., Johnson M., 1988,Metafors we live by, Chicago 1980, tłumaczenie polskie T. P. Krzeszowski, Metafory w naszym życiu, Warszawa.
 • Mocarska-Tycowa Z., 2005, Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów, Toruń.
 • Ostaszewska D., Sławkowa E., 1999, Procesy nazwotwórcze a językowy obraz świata (na materiale średniowiecznej terminologii botanicznej w słowniku Jana Stanki), [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, pod red. A. Pajdzińskiej i P. Krzyżanowskiego, Lublin, s. 149–162.
 • Pajdzińska A., 1999, Metafora pojęciowa w badaniach diachronicznych, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, pod red. A. Pajdzińskiej i P. Krzyżanowskiego, Lublin, s. 51–66.
 • Pajdzińska A., 2010, Czy „zaklęty krąg” języka można przekroczyć?, [w:] Relatywizm w języku i kulturze, pod red. A. Pajdzińskiej i R. Tokarskiego, Lublin, s. 43–58.
 • Puzynina J., 1990, Słowo Norwida, Wrocław.
 • Sokólska U., 2010, Kilka uwag o konceptualizacji abstraktów w poezji Adama Asnyka, [w:] tejże, Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok, s. 213–230.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, red. S. Dubisz, Kraków.
 • Wróblewski P., 1998, Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor, Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccae2569-4e8c-46f3-ada8-fe3114f1caa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.