PL EN


Journal
2013 | Wydanie specjalne 2013 | 147-151
Article title

Pogrzeb w islamie

Content
Title variants
EN
A Funeral in Islam
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie doczesne według muzułmanina jest przemijającym darem od Allaha. Rola bliskich w momencie konania, śmierci i pogrzebu muzułmanina ma ogromne znaczenie. W momencie konania umierającemu powtarza się wyznanie wiary i nakłania, by sam je powtarzał. Po ustaniu funkcji życiowych ciało zmarłego układa się na prawym boku twarzą zwróconą w kierunku Mekki oraz przystępuje do rytualnego oczyszczenia i przygotowania do pochówku. Jeżeli zmarły miał jakiś dług – należy go uregulować. Po obmyciu ciało zmarłego owija się w całun. Pogrzeb należy przeprowadzić w ciągu doby po zgonie. Po dokonanej ablucji następuje modlitwa zgodna z zaleceniami Koranu. Ciało zanosi się na cmentarz i składa się do grobowca w taki sposób, żeby twarz była zwrócona w kierunki Mekki. Nagrobki muzułmańskie są bardzo skromne, bez zbędnych dekoracji i kwiatów. Następnego dnia najbliżsi krewni zmarłego muszą rozdać jałmużnę i dopiero wtedy otrzymać od innych kondolencje.
EN
A Muslim’s earthly life is a fading gift from Allah. The role of the closes relatives while dying, during the death and a funeral – is very significant. While a Muslim is dying, the family repeats profession of faith and persuade the dying to do that as well. After the vital functions stopped, the body is put in the position on the right side with the face towards Mecca and the ritual ablution and the preparations to the funeral begin. If the dead person had any debt – it must be settled. After the ablution, the body is covered with a shroud. The funeral must be processed within 24 hours after death. After the ablution, a prayer is conducted in accordance with the Qur’an’s regulations. The body is brought to the cemetery and put to the tomb with the face towards Mecca. Muslim tombstones are very modest; there are no unnecessary decorations or flowers. The next day, the closest relatives must distribute the alms and only then they are allowed to receive the condolences.
Journal
Year
Pages
147-151
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • A. Sarwa, Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia islamu, Łódź 2003
  • R. Kirsze i in., Święta wielkich religii. Kalendarz międzyreligijny. Przegląd synoptyczny, Warszawa 1998
  • www.sites.google.com/site/oislamie/ksiega-modlitwy/37-pogrzeb-i-modlitwa-żałobna-zazmarłego-dżanazah [dostęp: 16.01.2012]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccb6f332-2082-45e8-8964-dfb92e46455d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.