PL EN


2015 | 18 | 4 | 505-540
Article title

Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Relationship Between Indicators of Workaholism and Burnout in Specialists and Managers.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badania było: (1) potwierdzenie przewidywanych, pozytywnych związków pracoholizmu z wypaleniem; (2) eksploracja powiązań pomiędzy wskaźnikami pracoholizmu, wypalenia zawodowego a stażem pracy; (3) zbudowanie i empiryczna weryfikacja modelu strukturalnego jako próby uporządkowania relacji między mierzonymi zmiennymi. Badania przeprowadzono wśród pracowników umysłowych dużej firmy działającej na rynku polskim. Wyniki częściowo potwierdziły hipotezę: tylko zadowolenie i nierównowaga w działaniu wykazywały istotne związki z obydwoma skalami wypalenia. Najsilniejszym negatywnym predyktorem składowych wypalenia było zadowolenie z pracy. Analizy korelacji i regresji były podstawą modelu wyjaśniającego wyczerpanie i brak zaangażowania, miennymi wyjaśniającymi były wskaźniki pracoholizmu i staż pracy.
EN
The aim of the study was to: (1) confirm the expected positive relationships between workaholism and burnout syndrome; (2) explore the relationships between the indicators of workaholism, burnout, and seniority; (3) build and verify empirically the structural model in an attempt to structure the relationships between the studied variables. The verification of the hypothesis was conducted among white-collar workers of a large company operating in the Polish market. Of the indicators of workaholism, only work enjoyment and work–life imbalance – doing showed significant relationships with both components of burnout. The strongest negative predictor of burnout was work enjoyment. On the basis of correlation and regression analyses, the structural model explaining the variance in burnout syndrome was proposed and tested. Indicators of workaholism and seniority were the explanatory variables.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
505-540
Physical description
Contributors
  • Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Jaremy 14a/46, 31-318 Kraków
  • Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Jaremy 14a/46, 31-318 Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccb94574-9569-45e8-81f8-34ca5fceeb40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.