PL EN


2014 | 5 | 1 | 79-96
Article title

Innowacyjność instytucji finansowych w Polsce – perspektywy rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Usługi finansowe będące coraz ważniejszą częścią gospodarki w krajach rozwiniętych, w dużym stopniu absorbują innowacje, stając się jednocześnie ważnymi podmiotami tworzącymi innowacje w obszarze zmian marketingowych i organizacyjnych. W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji stosowanych w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. W pracy zidentyfikowano również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania marketingowe na rynku usług finansowych. Punktem wyjścia do przeprowadzonych rozważań jest teza o wciąż niewystarczającym poziomie innowacyjności większości instytucji finansowych prowadzących działalność w Polsce. Celem opracowania jest identyfikacja roli innowacji oraz perspektyw rozwoju innowacyjności w działalności instytucji finansowych funkcjonujących w Polsce. W tym celu dokonano analizy sektorowych danych statystycznych gromadzonych przez GUS w latach 2009-2011. Przedstawiono zróżnicowanie przedmiotowe i podmiotowe innowacji. Na podstawie analizy danych statystycznych stwierdzono, iż usługi finansowe w Polsce, jak również w innych krajach europejskich są jednymi z najbardziej innowacyjnych działów gospodarki. Ustalono również, iż w funkcjonowaniu instytucji finansowych większe znaczenie odgrywają innowacje produktowe i procesowe. Przeprowadzone badania wykazały, że spośród wszystkich przedsiębiorstw zaliczanych do Sekcji K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (według klasyfikacji PKD GUS) najbardziej innowacyjne są instytucje finansowe należące do działu Dział 65 – Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Niższym poziomem innowacyjności charakteryzują się natomiast najliczniejsze wśród instytucji finansowych przedsiębiorstwa zaliczane do działu 66 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Na podstawie analizy zaprezentowanych danych przedstawiono perspektywy rozwoju innowacyjności instytucji finansowych w Polsce.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
79-96
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccc91f31-b7b8-4240-b9a0-14763943d4a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.