PL EN


2016 | 1 | 43-52
Article title

Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Outsourcing of insurance claims handling on legal expenses insurance
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na problematykę uregulowań outsourcingu ubezpieczeniowego w świetle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zagadnienie outsourcingu zostało zawężone na potrzeby artykułu do problematyki likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej. W omówieniu problemu likwidacji szkód z ubezpieczenia ochrony prawnej odniesiono się do przyczyn rozwoju tego typu likwidacji w ramach outsourcingu. Ponadto wskazano na złożony charakter świadczeń z ubezpieczenia ochrony prawnej oraz jego konsekwencje dla likwidacji szkód
EN
It has been pointed out in the article on the new regulations of insurance outsourcing according to new insurance and reinsurance activity act. Subject of outsourcing was narrow to insurance claims handling on legal expenses insurance.In scope of insurance claims handling on legal expenses insurance Author adress to couse of development this kind of claims handling. Moreover it was said that complex type of insurance provisions from legal expenses insurance has great impact on outsourced insurance claims handling
Year
Issue
1
Pages
43-52
Physical description
Contributors
 • doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawnik w D.A.S. Towarzystwie Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
References
 • Balcerowski M., Swoboda wyboru pełnomocnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej, „CopernicalJournal of Finance and Accounting” 2013, nr 2.
 • Brodecki Z., Serwach M., GliczM.[red.], Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział Poznań, Poznań 2009.
 • Czublun P., Outsourcing według dyrektywy, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2010, nr 4.
 • HandschkeJ., Monkiewicz J. [red.], Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010.
 • Młynarski T., Status poszkodowanego dochodzącego roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w świetle definicji pojęcia „konsument”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2.
 • Reps S., Wpływ postępowania karnego na postępowanie likwidacyjne zakładów ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2003, nr 4.
 • Serwach M., Tryb likwidacji szkody, gdy wysokość sumy gwarancyjnej nie wystarcza na zaspokojenie roszczeń wszystkich osób poszkodowanych, „Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 3.
 • Szmak S., Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej – regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 2.
 • Wawak S., SołtysikM. [red.], Współczesne trendy w outsourcingu, Mfiles.pl, Kraków 2015.
 • Wierzbowski M. [red.], Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Vassel J., Mierzejewski P., Swoboda wyboru pełnomocnika, „Prawo Asekuracyjne”2005, nr 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccccd2bf-581f-4980-897f-83e27c12e9c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.