PL EN


2018 | 507 | 63-74
Article title

Efektywność inwestycji w energię wiatrową w krajach UE

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena efektywności inwestycji w energię wiatrową w krajach Unii Europejskiej. Wnioskowanie oparto na modelu BCC (dopuszczający zmienne korzyści skali) metody Data Envelopment Analysis (DEA), zorientowanym na nakłady. W podstawowym wariancie jako zmienną wejścia przyjęto zainstalowaną moc elektrowni wiatrowych, zmienną wyjściową jest zaś produkcja energii elektrycznej. Kolejne warianty analizy biorą pod uwagę oprócz produkcji energii elektrycznej także czynnik środowiskowy oraz ekonomiczny. Trzy kraje: Dania, Wielka Brytania oraz Słowacja, okazały się efektywne. W przypadku wzięcia pod uwagę efektu środowiskowego największy przyrost efektywności obserwowano w krajach mających duży udział węgla w produkcji energii elektrycznej. W przypadku efektu ekonomicznego najwięcej zyskiwały kraje z dużym udziałem gazu oraz ropy naftowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cccffdd8-e0ea-4204-8519-4af5c62e11e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.