PL EN


2015 | 1(235) | 171-184
Article title

Culture war in Polish rock music. Contribution to research

Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie głównych założeń teoretycznych i metodologicznych transdyscyplinarnego projektu badawczego: „Sorry Polsko”. Wojna kultur w polskiej muzyce rockowej. Rzeczony projekt ma na celu ukazanie wojny kultur w tekstach polskiej muzyki rockowej na przestrzeni ostatnich dwu i pół dekady. Wojna kultur – rozumiana jako polityczny spór o zbiorową tożsamość i kształt rzeczywistości społeczno-kulturowej, wynikający z odmiennych źródeł moralnej interpretacji każdej ze stron tego sporu (Hunter 1991, Burszta 2013) – nie jest bowiem domeną li tylko bieżącej, instytucjonalnej polityki, ale jest również, a nawet przede wszystkim, obecna w sferze kultury symbolicznej, której jedną z egzemplifikacji – w tym kontekście szczególną – jest muzyka rockowa. Badania będą miały charakter jakościowy. Stosując interpretatywną analizę tekstów kulturowych, autorzy chcą ustalić, jaki obraz wojny kultur wyłania się z tekstów piosenek rockowych i gdzie przebiega oś sporu; jak wojna kultur w polskiej muzyce rockowej zmieniała się na przestrzeni ostatnich dwu i pół dekady oraz jaka jest relacja pomiędzy wojną kultur obecną w tekstach piosenek rockowych a wojną kultur rozgrywająca się w innych dyskursach (politycznym w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, np. dyskursem debat sejmowych, społecznym i medialnym). Miejsce rocka wśród innych form ekspresji kulturowej oraz wpływu społecznego jest szczególne ze względu na jego dostępność, masowy i demokratyczny charakter. W treści piosenek rockowych zakodowana jest rzeczywistość myślowa zarówno twórców tekstów, jak i ich odbiorców. Rozpoznanie tych treści przybliży nam tę rzeczywistość, tak trudną do uchwycenia, bo często niedającą się wyrazić wprost. Tym samym wyniki badań stworzą szansę na pełniejsze zrozumienie przemian spoołeczno-kulturowych, jakich doświadczamy w obliczu przejścia ponowoczesnego. To bowiem właśnie te przemiany, zapoczątkowane w latach 60. na Zachodzie, „zainaugurowały” i cały czas podtrzymują coraz bardziej przybierającą na sile wojnę kultur.
Year
Issue
Pages
171-184
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
author
  • Polska Akademia Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccd47d4d-93dd-47ea-9352-975133e7bb7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.