PL EN


2015 | 4 | 4 | 126-131
Article title

Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone. Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 16 stycznia 2015 r., VI ACa 253/14

Content
Title variants
EN
The scope of extended validity of a judgment declaring a provision of standard contract terms illegal. Commentary on the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 15 January 2015, VI ACa 253/14
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
126-131
Physical description
Dates
online
2015-06-30
printed
2015-06-30
Contributors
References
  • Gawlik B., Skutki wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, [w:] Halberda J., Hosowicz J., Karabowicz A. (red.), Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 96, Zakamycze, Kraków 2006
  • Jagielska M., Niedozwolone klauzule umowne, [w:] Nowińska E., Cybula P. (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005
  • Keirsbilck B., The erga omnes effect of the Winding of an unfair contract term: Nemzeti, CMLRev.2013, vol. 5
  • Sieradzka M., Glosa do wyroku SN z 13 stycznia 2011 r. III CZP 119/10, LEX
  • Sieradzka M., Glosa do wyroku TSUE z dnia 6 grudnia 2011 r. C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko Invitel Távközlési Zrt – aprobująca, LEX
  • Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze, Kraków 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccd4c5de-340a-45c1-8357-e9988882ee57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.