PL EN


2015 | 2015 5(106) ZZL w sporcie | 69-78
Article title

Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Content
Title variants
EN
The Role of Sports Activity in Preventing Stress among Service Personnel of the State Fire Service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych roli aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy. Badanie miało charakter zwiadu badawczego. Zostało przeprowadzone wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przy pomocy ankiety. Wyniki i wnioski mogą być źródłem inspiracji i wskazówek do dalszych badań.
EN
The purpose of the article is to present the results of studies devoted to the role of sports activity in the prevention of stress in the workplace. The form of the study was that of a reconnaissance. It was conducted among the service personnel of the State Fire Service (PSP). Results and conclusions can serve as a source of inspiration and guidance for further research.
Year
Pages
69-78
Physical description
Document type
article
Dates
published
2015-10-15
Contributors
author
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Jana Kilińskiego 4, 95-200 Pabianice
  • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 65, Łódź
References
  • Le Blanc P., De Jonge J., Schaufeli W. (2003), Stres zawodowy a zdrowie pracowników, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Lutyński J. (2000), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
  • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Warszawa, Biblioteka Socjologiczna, PWN.
  • Przewodnik po kampanii Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy ,,Stres w Pracy? Nie dziękuję” (2013), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania (Dz.U. 2011 r. Nr 128, poz. 730).
  • Terelak J. (2005), Stres organizacyjny. Koncepcje, przyczyny, symptomy i sposoby radzenia sobie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza WSM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccd9a1ce-5175-45c3-a55d-512c46f85b5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.