PL EN


2013 | 2 | 59-80
Article title

Czołowa pozycja Zachodniopomorskiego w bazie noclegowej kraju

Content
Title variants
EN
The Leading Position of Western Pomerania in the Nationwide Tourist Accommodation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the West-Pomeranian Province, a region with the highest number of tourist accommodation (places to stay) (17,6%). The years 1999–2011 have been taken into consideration. The data concerning this province have been presented in comparison with the vastness and the structure of the overall Polish accommodation providers. A considerable amount of attention has been paid to the tourist values of the region.
Year
Issue
2
Pages
59-80
Physical description
Contributors
References
  • Bochiński J., Zawadzki J., Polska. Nowy podział terytorialny, Warszawa 1999 Dąbrowska I., Wasilewska B., Baza noclegowa turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2000, Szczecin 2001 Kaprowski W., Geografi a turystyczna, Warszawa 2004 Kruczek Z., Sacha S., Geografi a atrakcji turystycznych Polski, Kraków 1999 Kruk J., Pałace na mapie, Koszalin–Słupsk 1997 Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, Warszawa 2002 „Mały Rocznik Statystyczny Polski” 1999, 2006, 2010, 2012 Matusik J., Miszalski J., Polska mapa zamków 1 : 750 000, Warszawa 1995 Pawlos M., Rozwój turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 1999–2010, „Zeszyty Bałtyckie” 7 (2012) „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej” 2000, 2010, 2011 „Rocznik Statystyczny Województw” 2000, 2002, 2005, 2010, 2011 „Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego” 2000, 2011 Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015, Szczecin 2009 Turystyka w 2010 r., Szczecin 2011 Turystyka w 2011 r., Warszawa 2012 Wasilewska B., Konarska-Michalczyk E., Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2003, US, Szczecin 2004 Województwo zachodniopomorskie w liczbach, Szczecin 1998 Województwo zachodniopomorskie, Szczecin 2005, 2011 Zdrojewski E.Z., Zmiany stanu bazy noclegowej i ruchu turystyczno-wypoczynkowego na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski” 1995, z. 4, s. 179–195 Zdrojewski E.Z., Jujka R., Baza noclegowa turystyki w województwach nadmorskich Polski, „Wiadomości Statystyczne” 1998, nr 10, s. 86–96 Zdrojewski E.Z., Zdrojewski C., Zachodniopomorskie – województwo o największej liczbie miejsc noclegowych, WSE, Zeszyty Naukowe, nr 5, Warszawa 2007, s. 135–145 Zdrojewski E.Z., Guzińska M., Rola Zachodniopomorskiego w zagospodarowaniu turystycznym kraju, w: Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Koszalin 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccd9f9f3-e234-48ed-bf33-23978eca943f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.