PL EN


2019 | 2 | 34-38
Article title

Selected issues related to development of digital competences of the society in the conditions of the fourth industrial revolution

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nowadays the European economy is facing a major challenge of the fourth industrial revolution that has introduced changes related to the society and economy. The paper aims to show implications of the revolution, with reference to existing competences of employees, particularly with respect to the digital sphere. The study is based on literature sources and presents efforts to improve digital competences and to prevent the digital divide both at national and regional level. The efforts will bring benefits such as development of competences of employees and increased competiveness of regions thanks to adequately prepared human resources.
Year
Issue
2
Pages
34-38
Physical description
Dates
published
2019-07-31
Contributors
  • 1Department of Finance and Information Technologies, Bielsko-Biała School of Finance and Law ul. Tańskiego 5, 43-300, Bielsko-Biała, Poland.
References
  • Klasik A. (2001). Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, in: Województwo Śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i GWSP, Katowice.
  • Lipnicka M. (2015). Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No 874, Łódź, pp. 75-88.
  • Winiarska-Brodowska M. (2015). Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej: rola Internetu, Zeszyty Prasoznawcze-Mediatyzacje polityki, Volume 57, no 2(218), pp. 324-336.
  • Rifkin J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu. ESKA, Warsaw.
  • Schwab K.(2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. ESKA, Warsaw 2018.
  • Batorski D., Płoszaj A., Jasiewicz J., Czerniawska D., Peszat K. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Warsaw: the Ministry of Regional Development.
  • Encyklopedia Zarządzania. (online) Access: https://mfiles.pl/pl/index.php/Wykluczenie_cyfrowe
  • Trendy europejskiego rynku pracy (2018), (online) Access: https://hrpolska.pl/rynek-pracy/trendy/
  • Małkowski J. (2019). Konkurencyjność polskich regionów. (online) Access: www.kiosk24.pl/download.html?f=titlefiles,479
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccdb9ad4-72e6-46e7-8919-4f6db13b1060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.