PL EN


2016 | 1(23) | 269 - 279
Article title

Wyzwania sektora energetycznego w Polsce z perspektywy akcjonariuszy

Authors
Content
Title variants
EN
Challenges of the energy sector in Poland from the shareholders perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spółki sektora energetycznego postrzegane są, jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej cechujące się stabilnym poziomem generowanych nadwyżek oraz dostarczające swym akcjonariuszom korzyści poprzez wzrost wartości i wypłacaną dywidendę. Jednak szereg czynników o charakterze makroekonomicznym spowodowało, że podmioty z tej branży zaprezentowały w 2015r. istotnie słabsze wyniki niż w latach poprzednich. Ponadto wyzwania stojące przed sektorem sprawiają, że poziom i powtarzalność osiąganych do tej pory nadwyżek jest zagrożona. Tym samym weryfikacji ze strony inwestorów ulega atrakcyjność spółek z tego sektora, jako przedmiotu inwestycji, czego wyrazem jest istotnie większy spadek wartości na GPW w Warszawie w 2015r. indeksu WIG-Energia niż indeksu całego rynku (WIG). Artykuł stanowi próbę odpowiedzi, w jak dużym stopniu są to zjawiska trwałe i czy należy oczekiwać poprawy atrakcyjności i wyników sektora w najbliższych latach.
EN
The energy sector partnerships are perceived as public sector companies with a stable level of generated surpluses, providing their shareholders with profits resulting from the increase of the value and paid-out dividend. However, a lot of macroeconomic factors have affected the sector companies which resulted in much worse financial returns in 2015. Additionally, the challenges the sector has been facing, pose a threat to the level and repeatability of the achieved surpluses. Consequently, the attractiveness of the energy sector companies as an investment is changing, which is confirmed by a significantly deeper decrease in 2015 of WIG-Energy index on the Warsaw Stock Exchange than the index of the entire market (WIG). The paper is an attempt to provide the answer to the question of how durable the situation can be and whether an improvement of the sector’s attractiveness and better results in the following years should be expected.
Year
Volume
Pages
269 - 279
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • Chojnacki Ireneusz, EBITDA sektora dystrybucji energii spadnie o kilkaset milionów złotych, http://www.wnp.pl, 26.02.2016.
  • Graniszewska Magdalena, Odpisy trzęsą energetyką, „Puls Biznesu”, 10.03.2016
  • [www 1] http://www.edf.com (dostęp: 12.03.2016).
  • [www 2] http://www.eon.com (dostęp: 12.03.2016).
  • [www 3] http://www.gkpge.pl (dostęp: 21.03.2016).
  • [www 4] http://www.pse.pl (dostęp: 18.03.2016).
  • [www 5] http://www.tauron.pl (dostęp: 21.03.2016).
  • [www 6] http://www.ure.gov.pl (dostęp: 18.03.2016).
  • [www 7] http://www.wnp.pl (dostęp: 21.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cce12178-7caa-45a5-9117-90944d9b1f63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.