PL EN


2019 | 4 (98) | 107-115
Article title

Niewykorzystane turystycznie obszary dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
TOURISTICALLY UNUSED FIELDS OF CULTURAL HERITAGE IN RURAL AREAS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie obszarów dziedzictwa kulturowego, które w turystyce wiejskiej są rzadko wykorzystywane. Wyodrębniono dwie kategorie takiego dziedzictwa: dziedzictwo kłopotliwe, wywołujące dysonans i dziedzictwo niedoceniane, nie zauważane. Analizę uzupełniają przykłady obu kategorii z terenu Polski. Wnioski mogą być pomocne w podwyższeniu atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej na poziomie usługodawcy i zarządzających produktami terytorialnymi.
EN
The purpose of the article is to indicate areas of cultural heritage that are rarely used in rural tourism. Two categories of such heritage have been distinguished: dissonant and underestimated heritage. The analysis is supplemented by examples of both categories from Poland. The conclusions can be helpful in increasing the attractiveness of rural tourism offers at the level of service providers and managers of territorial products.
Year
Issue
Pages
107-115
Physical description
Dates
received
2019-11-06
accepted
2019-12-04
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Banaszkiewicz M. (2018): Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Chabiera A. (2017): Polacy wobec dziedzictwa. Podsumowanie. (W:) Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa.Raport z badań społecznych. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Uniwersytet Jagielloński, Warszawa – Kraków, s. 114-115.
 • Dmitruk S. (2009): Akcja burzenia cerkwi prawosławnych w 1938 r. na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w ujęciu podręczników do historii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym. Chełm.
 • Jędrysiak T. (2010): Wiejska turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Każde miejsce opowiada swoją historię, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań, 2001.
 • Macdonald S. (2013): Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, New York, Routledge.
 • Merta-Staszczak A. (2018): Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.
 • Owsianowska, S., Banaszkiewicz, M. (2015): Trudne dziedzictwo a turystyka.O dysonansie dziedzictwa kulturowego, “Turystyka Kulturowa”, 11, s. 6-24.
 • Piotrowski J.P., Idziak W. (2001): Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2001.
 • Pokojska W. (2015): Zapomniane dziedzictwo czyli urban exploring. Zarządzanie w kulturze, nr 16, z. 2, s. 151-163; doi:10.4467/20843976ZK.15.010.3045
 • Skaldawski B. (2017): Problematyka definicji dziedzictwa. (W:) Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Uniwersytet Jagielloński, Warszawa – Kraków, s. 9-12.
 • Springer F. (2018): Źle urodzone. Wydawnictwo Karakter. Wydawnictwo Karakter S.C. Kraków.
 • Tunbridge, J., Ashworth, G. (1996): Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict. Wiley & Sons, Chichester.
 • Tunbridge J. (2018): Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku. Międzynarodowe Centrum Kultury. Kraków.
 • Wiśniewski M. (2012): Spóźnione ułaskawienie. Kilka uwag o nostalgii za niechcianym dziedzictwem PRL. Herito, nr 7, s. 80-96.
 • Woźniak A. (2010): Niechciane dziedzictwo – kłopot czy szansa? Krajobrazy rekreacyjne –kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVII. s. 387-390.
Notes
PL
Artykuł Informacyjny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cce89a26-e518-474b-b3ce-502e3ed4ed0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.