PL EN


Journal
2014 | 14 | 9-26
Article title

Polityka transportowa jako narzędzie kształtowania zagospodarowania przestrzennego i systemów transportowych w wielkich miastach kanadyjskich

Title variants
EN
Transportation policy as a tool of creating land use and transport systems in the great canadian cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono działania w zakresie polityki transportowej w wielkich miastach kanadyjskich: Montrealu, Toronto i Vancouver. Polityka transportowa powinna integrować rozwój zagospodarowania przestrzennego i systemów transportu, które są równocześnie elementem zagospodarowania przestrzennego, a także to zagospodarowanie kształtują. Znacząca rola, w kontekście deklarowanej zasady zrównoważonego rozwoju, przypada rozwojowi alternatywnych form transportu publicznego i rowerowi. Na skutek dużego zatłoczenia miast ruchem samochodowym występuje tendencja do znaczącego wykorzystania różnych form szybkiego transportu zbiorowego, który trwale zmienia podział zadań przewozowych oraz zmniejsza uciążliwość środowiskową ruchu miejskiego, a także obniża transportochłonność struktur przestrzennych obszarów zurbanizowanych. W artykule przedstawione zostały również wnioski możliwe do wdrożenia w warunkach polskich.
EN
This paper presents the activities of transportation policy in the great Canadian cities: Montreal, Toronto and Vancouver. Transportation policy should integrate the development of spatial and transport systems, which are both part of land use planning, as well as the development of shape. A significant role in the context of the declared principles of sustainable development, the development of alternative forms of accounts for public transport and bicycle. At the beginning of the twenty-first century as a result of a large urban congestion traffc congestion tends to be strong rapid development of various forms of public transport, which will permanently change the modal split and reduce the environmental nuisance of urban traffc and reduce of transportation needs in urban spatial structure. Proposals for possible implementation in Polish conditions are presented, too.
Journal
Year
Issue
14
Pages
9-26
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • ATM (Agence Métropolitaine de Transport), 2008, Enquête Origine-Destination 2008. La mobilité des personnes dans la region de Montréal. Résumé des Faits Saillants. Faits saillants. Enquête Origine-Destination 2008. Vos déplacements quotidiens orientent les transports de demain, http://www.enquete-od.qc.ca/faitssaillants.asp (18.03.2013).
 • ATM, 2010, Vision 2020: the Future of Public Transit for the Greater Montreal Area, Montreal, www.plan2020.amt.qc.ca/dl186 (18.03.2013).
 • ATM, 2012, Autorités organisatrices de transport (AOT), Montreal, http://www.amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Usager/ Autobus/BlocDroit/Carte-AOT.pdf (18.03.2013).
 • CUTA, 2011, Transit Means Business: The Economic Case for Public Transit in Canada, Issue Paper No. 5.
 • Fowler E.P., Layton J., 2011, Transportation Policy in Canadian Cities, http://terryfowler.ca/articles/transportation-policy-in-canadian-cities/ (28.04.2013).
 • Ibikekrakow, 2013, Czy polityka transportowa Prezydenta Majchrowskiego jest skuteczna?, www.ibikekrakow.com (18.03.2013).
 • Kim Kwang Sik, 2008, Urban Transportation Patterns in Selected Canadian and Korean Cities: A Comparison, http://ltaacademy.lta.gov.sg/doc/Kwang% 20Sik%20Kim.pdf (18.03.2013).
 • Montreal, 2012a, MUSE – Montreal’s Urban Sustainability Experience, http://musemcgill. wordpress.com/research/transportation/ (18.03.2013).
 • Montreal, 2012b, http://montreal.about.com/od/gettingaroundtown/a/public_ bikes.htm (18.03.2013).
 • Ministère du Transport du Canada, 2002, Straight Ahead – A Vision for Transportation in Canada, Ministère du Transport du Canada, Ottawa.
 • Pucher J., Buehler R., 2006, Why Canadians cycle more than Americans: A comparative analysis of bicycling trends and policies, “Transport Policy” 13.
 • Stantec i  VTPI, 2011, National Strategies on Public Transit Policy Framework Final Report, Vancouver,http://www.cutaactu.ca/en/publicaffairs/resources/FianlReport-G8.pdf (28.04.2013).
 • STM, 2012, Plan Strategique 2020, Montreal.
 • Toronto, 2013, https://toronto.bixi.com/ (28.04.2013).
 • TransLink, 2012, Creationg A Greener Metro Vancouver Through Transportation Excellence, Vancouver.
 • TransLink and Greater Vancouver Transportation Authority, 2010, Transport 2040, Vancouver, http://vancouver.ca/files/cov/Transportation_ 2040_Plan_as_adopted by Council.pdf (18.03.2013).
 • TransLink, 2002, Plan du développement du transport 2002, Vancouver.
 • Vancouver, 2010, City of Vancouver, Greenest City, 2020 Action Plan, Vancouver.
 • Vancouver, 2012a, City of Vancouver, Cycling in Vancouver, Fact Sheet, Vancouver.
 • Vancouver, 2012b, Managing the Transit Network, A Primer on Key Concepts, TransLink, Vancouver.
 • Vancouver, 2012c, http://www.vancitybuzz.com/2012/06/vancouver-bike-share-program-to-launch-in-2013/ Vancouver (28.04.2013).
 • Volvo, 2012 [broszura informacyjna].
 • Zalewski A., Gronowska A., 2005, Doświadczenia z rozwoju systemu zrównoważonego transportu w Vancouver (Kanada), [w:] Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Poznań, Poznań–Rosnówko.
 • Zalewski A., 2005, Systemy transportu zrównoważonego w obszarach zurbanizowanych – założenia, uwarunkowania i dotychczasowe doświadczenia, [w:] Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a  rozwój zrównoważony: Problemy komunikacyjne miast w  warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Poznań, Poznań–Rosnówko.
 • Zalewski A., 2009, Europejskie tendencje użytkowania roweru na początku XXI w., [w:] VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Problemy motoryzacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego – Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cceaba2e-dde2-400c-9959-8c507752084c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.