PL EN


2015 | 8 | 259-275
Article title

Krytyczny stan sektora rolnego i sposoby jego przezwyciężenia

Authors
Content
Title variants
UK
КРИЗОВИЙ СТАН АГРОСЕКТОРУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
EN
COOPERATION AS A DECISIVE DIRECTION TO OVERCOME THE CRISIS IN AGRICULTURE
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
На основі аналізу показників Тернопільської області у взаємозв’язку із загальноукраїнськими у статті викладається авторське бачення шляхів подолання кризового стану в аграрному секторі України. З використанням праць відомих теоретиків обґрунтовуються шляхи його подолання, в тому числі й на основі виважених принципів економічних відносин членів кооперативних об’єднань
EN
Based on the analysis of indicators of the Ternopil region in conjunction with the all-Ukrainian article presents the author’s vision of the ways to overcome the crisis situation in the agrarian sector of Ukraine. Using the works of famous theorists settle ways to overcome it, including on the basis of the principles of balanced economic relations between the members of cooperative societies
Contributors
author
References
 • Амбросов В., Трансформаційні процеси в аграрній сфері економіки // Економіка України, 2003. – №. – С. 66–70.
 • Андрущенко А.М., Підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів /Економіка АПК, 2006. – №8. – С.60–62.
 • Бальцерович Л., Багатство народів, „The Wall Street Jornal” 6. Х. 2005.
 • Доманицький В., Форми співжиття і співпраці громадської агрономії з коопера-цією кредитовою, закупочною і збутовою // Ювілейний альманах „Центросоюзу”. – Львів, 1930. – С.161–167.
 • Збарський В. К., Методологічні підходи до стратегії кооперування малих форм господарювання в Україні // Агроінком, 2005. – №7. – С.40–45.
 • Звіт про засідання Національного прес – клубу реформ 24.03.2005 р., www. cure.org. ua.
 • Зіновчук В. В., Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США. /Зіновчук В. В. – К.: Логос, 1996. – 224 с.
 • Малік М. Й., Минка А. Л., Шпикуляк О. Г., Розвиток сільськогосподарських об-слуговуючих кооперативів // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденціїта перспективи розвитку. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 292 с.
 • Панасюк Б. Безвихідь на селі – загроза для держави // Урядовий кур’єр, 14.07.2007.– № 104.
 • Радько В. І., Трансформація структури виробництва молока в сучасних умовах/ Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1(6), 2012. –Т.1. – С.223–227.
 • Саблук П. Т., Формування економічного механізму АПК України на ранньому етапі ринку. Зб. „Аграрний менеджмент в Україні”. – К.: ІАЕ УААН, 1995 р.
 • Туган-Барановський М., Кооперація, її природа і мета. – С. – Пт.: Филинъ, 1910. – 185 с.
 • Феномен України: реформи 1991–2004 рр. /Ткаченко О.М. та ін. – К., 2004. – 602 с.
 • Храпливий Є., За хліборобську справу. – Львів: „Сільський господар”, 1932. – 245 с.
 • Храпливий Є., Про співпрацю кооперації „Сільського господаря” і культурно –освітніх установ у ділянці суспільної агрономії. – Львів: „Сільський господар”, 1932. – 38 с.
 • Чаянов А. В., Краткий курс кооперации. – М.: Кн. Палата, 1989. – 95 с.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cceb1a3b-5cc0-4321-8e34-2f3b6ab02458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.