PL EN


2009 | 16 | 111-126
Article title

Literatur und Internet. Über neue technische Möglichkeiten, Literatur zu verbreiten und zu schaffen

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Literatura a interntet. O nowych technicznych możliwościach upowszechniania i tworzenia literatury
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Na temat wyzwań, jakie niesie dla literatury rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, coraz żywiej dyskutuje się w świecie. W krajach zachodnich, w których Internet zagościł na szerszą skalę kilka lat wcześniej niż w Polsce, problematyka ta doczekała się już sporej literatury, a podstawowy problem badawczy – w dużym uproszczeniu – brzmi: wpływ Internetu na upowszechnianie i rozwój literatury. Niniejszy artykuł jest próbą omówienia form i sposobów prezentacji literatury niemieckojęzycznej w Internecie, jak również wykazania zalet i wad oraz tendencji rozwojowych tzw. literatury internetowej, będącej „dzieckiem” Internetu, wykorzystującej Internet, a zwłaszcza jego multimedialność, jako nowy środek wyrazu. Istotna jest w niej gra między tekstem a innymi elementami: grafiką, animacją, dźwiękiem, odsyłaczami. O złożoności pojęcia „literatura internetowa” świadczy już sam fakt, iż nie jest ono łatwe do zdefiniowania (znane są również określenia: literatura elektroniczna, browserowa, hipertekstowa). Tym problemom poświęcone są rozważania terminologiczne zawarte w artykule. Oprócz podstawowego zagadnienia – właściwości literatury internetowej – uwagę zwraca się na różne formy upowszechniania literatury w Internecie: prywatne strony internetowe pisarzy, projekty (Projekt Gutenberg-DE, Kleist-Archiv), fora i kafejki literackie (Literatur-Café, Berliner Zimmer). Pomimo istotnych zalet publikowania w sieci rodzi się wiele wątpliwości i pytań. Jaka jest przyszłość publikacji literackich w Internecie? Czy przełom w kulturze i zasadach komunikowania należy utożsamiać z kryzysem literatury i upadkiem tzw. kultury wysokiej, bądź aliansem literatury z kulturą masową? Jakie zalety, ale również jakie wady i problemy wnosi Internet do literatury? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na te pytania.
Year
Issue
16
Pages
111-126
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Auer, Johannes: 7 Thesen zur Netzliteratur. 2000. In: http://www.netzliteratur.net/thesen.htm (25.06.2005).
 • Brecht, Bertold: Radiotheorie. In: ders.: Gesammelte Werke. Bd. 18. Frankfurt a. M. 1967.
 • Cramer, Florian: Literatur im Internet. In: http://www.netzliteratur.net/cramer/alg-literatur_im_internet.html#1 (14.04.2005).
 • Hartling, Florian: Netzliteratur: Begriff – Handlungsrollen – Dispositiv, 2002. In: http://www.netzliteratur.net/hartling/netzliteratur_begriff_dispositiv.htm (18.12.2005).
 • Hautzinger, Nina: Vom Buch zum Internet? Eine Analyse der Auswirkungen hypertextueller Strukturen auf Text und Literatur. St. Ingbert 1999, S. 86 (= Mannheimer Studien zur Literatur- und Kulturwissenschaft 18).
 • Heibach, Christiane: Weitere Thesen und (teilweise) Gegenthesen zur Netzkunst und -literatur. In: http://www.netzliteratur.net/heibach/muenchen.htm (18.12.2006).
 • Hendryk, Ewa: Auf dem Weg zu einem kreativen Umgang mit dem Internet. In: Ewa Hendryk, Jan Watrak (Hgg.): Internet als neue literarische Ausdrucksform. Koszalin 2001.
 • Höper, Johanna: Literaturprojekte im Internet – eine Untersuchung verschiedener Literaturarchive im Netz. Seminararbeit unter wiss. Leitung von Ewa Hendryk (Maschinenschrift). Szczecin 2006.
 • Idensen, Heiko: Hypertext als Utopie: Entwürfe postmoderner Schreibweisen und Kulturtechniken. In: http://www.uni-kassel.de/interfiction/projekte/pp/utopie.htm (07.04.2005).
 • Klarmann, Michael: Wo Literatur schneller und kürzer wird. 2001. In: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/9/9507/1.html.
 • Schröder, Dirk: Der Link als Herme und Seitensprung. In: Suter, Böhler: Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Frankfurt a. M., Basel 1999.
 • Simanowski, Roberto: Interfictions. Frankfurt a. M. 2002.
 • Simanowski, Roberto: Literatur.digital. München 2002.
 • Simanowski, Roberto: dichtung-digital. In: http://www.t-online.de/literaturpreis/essay/mitschreibprojekte.htm (20.11.2005).
 • Suter, Beat: Zur Geschichte deutschsprachiger Hyperfictions. In: http://www.netzliteratur.net/suter/fluchtlinie.htm (20.09.2006).
 • Suter, Beat/ Böhler, Michael: Hyperfiction – ein neues Genre? In: dies. (Hgg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Frankfurt a. M., Basel 1999.
 • Wirth, Uwe: Literatur im Internet. Oder. Wen kümmert’s wer liest?, 1997. In: http:/www.netzliteratur.net/wirth/litim.htm (18.12.2005).
 • http://gutenberg.spiegel.de/
 • http://www.kleist.org/
 • http://www.berlinerzimmer.de/
 • http://www.literaturcafe.de.
 • http://www.swr.de/swr2/audiohyperspace/ger_version/interview/auer.html (10.06.2006)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccf0003f-1fec-4424-af30-08431d6acc0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.