PL EN


2018 | 513 | 99-107
Article title

Wdrożenie MSSF 8 Segmenty operacyjne w spółkach branży drzewno-papierniczej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym zadaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest ujednolicenie oraz umożliwienie porównywania sprawozdań finansowych spółek niezależnie od ich otoczenia prawno-ekonomicznego. Aby usprawnić funkcjonowanie spółek giełdowych, ważną rolę odgrywają sprawozdania o wysokim standardzie, uwzględniające kryteria narzucone między innymi przez MSSF 8 Segmenty operacyjne. W artykule dokonano analizy wprowadzenia MSSF 8 w miejsce MSR 14 w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych z branży drzewno-papierniczej oraz omówiono sposób prezentacji informacji na temat segmentów operacyjnych i obszarów geograficznych w sprawozdaniach finansowych. Przeprowadzenie analizy podjętego tematu umożliwiło wykorzystanie metody studiów literaturowych oraz metody analizy dokumentów. Badania wykazały, że analizowane spółki wdrożyły wytyczne MSSF 8 Segmenty operacyjne, natomiast nie przyczyniło się to do osiągnięcia większego spektrum informacji odnoszących się do segmentów operacyjnych oraz podniesienia ich jakości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccf14ba1-93c4-4d4d-bccb-88549b42a325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.