PL EN


2018 | 506 | 43-50
Article title

Procesy komunikacji w zarządzaniu projektami

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Działalność przedsiębiorstw w coraz większym stopniu związana jest z realizacją projektów (przedsięwzięć). Wraz ze wzrostem zainteresowania projektami pojawiła się potrzeba doskonalenia licznych elementów w zakresie usprawnienia procesu ich realizacji. Jednym z nich jest niewątpliwie komunikacja, która stanowi ważną składową każdego przedsięwzięcia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie złożoności procesu komunikacji w projektach oraz wskazanie czynników, które warunkują jej prawidłowy przebieg. Można też postawić hipotezę, że komunikacja odgrywa kluczową rolę w realizacji projektów zakończonych z sukcesem. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować hipotezę, najpierw przedstawiono istotę komunikacji, następnie ukazano jej funkcje oraz formy i na koniec przeanalizowano procesy komunikacji w projektach. Metodami badawczymi wykorzystanymi do opracowania artykułu były krytyczna analiza literatury z zakresu zarządzania, controllingu i zarządzania projektami oraz metoda deskryptywna.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccf528b3-12bb-4456-b2d0-c3d004f4be65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.