PL EN


2017 | 1 | 49-53
Article title

The relationship between the value of health and health behaviors in individuals over 65 years of age

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
References
 • Aue W. Współczesne tendencje w definiowaniu zdrowia. Art Dent 2010; 8(3): 234–236.
 • Żiżka-Salamon D, Szyndera M, Wiązek U. Zdrowie – wartość uznawana czy realizowana przez studentów. Annales UMCS Sect D 2005;60(Suppl. 16): 477–480.
 • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2012.
 • Coupland N, Coupland J. Discourses of ageism and anti-ageis. J Aging Stud 1993; 7: 132–144.
 • Domaradzki J. O skrytości zdrowia. O problemach z konceptualizacją pojęcia zdrowie. Hygeia Public Health 2013; 48(4): 408–419.
 • Majchrowska A. Społeczne definiowanie i wartościowanie zdrowia – wskazaniem dla pracy pielęgniarskiej. Probl Pielęg 2001; 1(2):15–19.
 • Kaczmarczyk M, Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontol Pol 2007; 15(4): 116–118.
 • Kurpas D, Kusz J, Jedynak T, et al. Ocena częstości podejmowania zachowań zdrowotnych w grupie pacjentów chorych przewlekle. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(2): 183–185.
 • Kozieł D, Kaczmarczyk M, Naszydłowska E, et al. Wpływ kształcenia w U niwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych. Stud Med 2008; 12: 23–28
 • Smoleń E, Gazdowicz L, Żyłka-Reut A. Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęg XXI w 2011; 3(36): 5–9.
 • Muszalik M, Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, et al. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o I nwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Probl Hig Epidemiol 2013; 94(3): 509–513.
 • Dębska G, Korbel-Pawlas M, Zięba M, et al. Jakość życia a zachowania zdrowotne w grupie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – badania wstępne. Zdr Publ 2012; 122(1): 48–54.
 • Piasecka H, Ślusarska B, Nowicki G. Zdrowie jako wartość wśród młodzieży studenckiej w uwarunkowaniach społeczno-demograficznych ocena żywienia badanej grupy. Pielęg Pol 2015; 56(2): 127–134.
 • Nowicki G, Ślusarska B. Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych. Hygeia Public Health 2011; 46(2): 280–285.
 • Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski T. Starość jako wyzwanie. Gerontol Pol 2008; 16(3): 131–136.
 • Biernacka B, Pieniążek M, Pyć M, et al. Ocena zachowań zdrowotnych i analiza zdrowia jako wartości w ocenie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Marii Curie Skłodowskiej w L ublinie. Zdrowie i Dobrostan 2015; 2: 27–38
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccf997c4-fe08-4028-afe6-199f5695f7f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.