PL EN


2018 | 54 | 2(22): Literatura i Język | 3-15
Article title

GRYMASY W HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO

Authors
Title variants
EN
Fuss-making in the history of the Polish language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes twenty-five lexical units meaning in old Polish ‘behavior expressing discontent, usually unjustified’. The material was collected based upon the formal structures of the gathered lexemes. It turns out that the oldest names for that behavior date back to the 17th and 18th centuries. Many of these appellations were adopted from French. The aristocracy of that time and place in history had a huge influence not only upon fashion but also habits of the whole Europe. Similarly to the French names, the Polish words related to fuss-making concentrated around five semantic fields; 1.The breath of a fussy person, 2.Their body language, 3. A-logical behavior, 4.The electrolyte imbalance in the body, 5. Delusions. From among the collected lexical units mentioned above, only six have been preserved, i.e. grymasy, kaprysy, humory, wydziwiania, dąsy, chimery. All these lexemes have undergone lexicalization.
Year
Volume
54
Pages
3-15
Physical description
Contributors
References
  • T. Friedelówna, Kategoria plurale tantum w języku polskim, Toruń 1968. L. Jochym-Kuszlikowa, Metoda analizy gniazdowej w konfrontatywnych badaniach słowotwórstwa współczesnego języka polskiego i rosyjskiego (Formacje odprzymiotnikowe), Kraków 1982. M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa 1997. A. Pajdzińska, Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor językowych. „Etnolingwistyka” 1996, nr 8, s. 113-129. R. Bronikowska, Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć, „Poradnik Językowy” 2002, z. 6, s. 43-58. K. Wieczorek, Poczucie humoru a filozofia, [w:] Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole 2000, s. 21. T. Korpysz, Rozwój semantyczny rzeczownika „humor” w polszczyźnie. Przegląd leksykograficzny, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2015, s. 291-293.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccfaa9fe-d7e5-4e0e-ab16-5aa6364f2627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.