PL EN


2018 | 53 | 217-226
Article title

Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych – zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Personal privacy management in social network sites – an outline of the problem in the context of the information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty indywidualnego zarządzania prywatnością w serwisach społecznościowych w odniesieniu do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym. W części pierwszej zdefinowano pojęcie indywidualnego zarządzania informacją. Dokonano przeglądu wybranych badań opisujących postawy wobec ochrony prywatności. Następnie opisane zostały wybrane aspekty dotyczące problemu zarządzania prywatnością w serwisach społecznościowych na przykładzie Facebooka.
EN
The article presents some aspects of Personal Privacy Management in social network sites. It has been described in relation to processes taking place in the Information Society. First part consist of the Personal Information Management concept description. Second part shows the role of Facebook in the information society and highlights selected privacy concerns, which are connected with this service.
Year
Volume
53
Pages
217-226
Physical description
Contributors
 • Katedra Zarządzania Mediami i Reklamy, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński, malwinapopiolek@gmail.com
References
 • Acquisti A., Taylor C., Wagman L., 2016, The Economics of Privacy, „Journal of Economic Literature”, nr 54(2), s. 442–92, http://dx.doi.org/10.1257/jel.54.2.442.
 • Altman I., 1977, Privacy regulation: Culturally universal or culturally specific? „The Journal of Social Issues”, nr 3/33, s. 66–84, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1977.tb01883.x.
 • Bauman Z., Lyon D., 2013, Płynna inwigilacja. Rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
 • Belleghem S.V., Eenhuizen M., Veris E., 2011, Social media around the world, http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011.
 • Boyd D., Ellison N.B., 2008, Social Network Sites. Definition, History, and Scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication”, No. 13.
 • Dopierała R., 2013, Prywatność w perspektywie zmiany społecznej, NOMOS, Kraków.
 • Facebook Inc., Regulamin serwisu, https://www.facebook.com/legal/terms/update.
 • Giermak M., Popiołek M., 2014, Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej [w:] Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, red. W. Opioła, M. Popiołek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Jones W., 2008, Keeping Found Things Found, Nowy Jork.
 • Kołodziejczyk Ł., 2014, Prywatność w Internecie, Wydawnictwo SPB, Warszawa.
 • Margulis S.T., 1977, Conceptions of privacy: Current status and next steps, „The Journal of Social Issues”, nr 3/33 s. 5–21, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1977.tb01879.x.
 • Nierenberg B., 2011, Zarządzanie mediami – ujęcie systemowe, Wyd. UJ, Kraków.
 • Orliński W., 2013, Internet – czas się bać, Agora, Warszawa.
 • Prost A., Vincent G. (red.), 2006, Historia życia prywatnego, t. 5: Od I wojny światowej do naszych czasów, Wrocław.
 • Schoeman F., 1992, Privacy and Social Freedom, Cambridge University Press. Book, http://dx.doi.org/10.1080/01972240252818207.
 • Sheehan K.B., 2002, Toward a Typology of Internet Users and Online Privacy Concerns, „The Information Society”, t. 18, No. 1, s 21–32, http://dx.doi.org/10.1080/ 01972240252818207
 • Siuda P., Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej, 2015, „Kultura – Media + Teologia”, nr 20.
 • Solove D.J., 2006, A taxonomy of privacy, „University of Pennsylvania Law Review”, No. 154 (3), s. 477–564, http://dx.doi.org/10.2307/40041279.
 • Warren S., Brandeis L., 1890, The right to privacy, „Harvard Law Review”, t. IV, No. 5.
 • Westin A., 1996, Privacy in the Workplace: How Well Does American Law Reflect American Values?, 72 Chi.-Kent. L. Rev. 271, http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=4039&context=cklawreview.
 • Westin A., 1967, Privacy and freedom, Athenaeum, New York.
 • Wieczorkowski J., 2015, Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji Big Data, „Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 44 (4/2015), cz. II, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Wysokińska A., 2015, Zanik prywatności jako narastający problem społeczeństwa informacyjnego, „Człowiek i społeczeństwo” t. XL.
 • Yao M.Z., 2011, Self-protection of online privacy: A behavioral Approach [w:] Privacy Online Perspectives on Privacy and Self-Disclosure in the Social Web, red. S. Trepte, L. Reinecke, Springer, Nowy Jork, s. 111–125, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642- 21521-6_9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccfdb689-ff33-460f-ad6a-684624a8792e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.