PL EN


2017 | 8 "Jak czytać (pop)literaturę?" | 11-26
Article title

„Trzydzieści lat minęło, jak jeden dzień...” (O badaniach literatury popularnej w ostatnim trzydziestoleciu)

Content
Title variants
EN
“Thirty Years Have Passed as One Day…” (On Researching Popular Literature in Last Thirty Years)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents changes in attitude towards popular literature and culture in last thirty years, in which despised Cinderella became the almighty queen of the book market, and dichotomy in studying works of “high” and “low” culture gradually disappears, what may be seen also in the role of “mixed” genres. Analyzing methods of working on such works and reminding overviews of research on such works included in her book The Third One, the author critically emphasizes the impact of English-language researches on the present shape of Polish researches on popular phenomena. She also calls for taking up literature that lies between “high” and “low” culture.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
References
 • Caillois Roger. 1967. Powieść kryminalna…. W: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Lisowski Jerzy, tłum., 167-209. Warszawa: PIW.
 • Carroll Noël. 2011. Sztuka masowa a emocje. W: Filozofia sztuki masowej. Przylipiak Mirosław, tłum., 243-284. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Dylan Bob. 2016. „Czy moje piosenki to literatura?”. Wężyk Katarzyna, tłum. Gazeta Wyborcza 17-18.12: 25.
 • Eco Umberto. 2010. Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. Salwa Piotr, tłum. Warszawa: W.A.B.
 • Gąsowska Lidia. 2011. „Fanfik, czyli część zamiast całości albo całość zamiast części”. Studia Pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW 3: 51-68.
 • Geertz Clifford. 1990. „O gatunkach zmąconych: nowe konfiguracje myśli społecznej”. Łapiński Zdzisław, tłum. Teksty Drugie (2): 113-130.
 • Gemra Anna, Kubicka Halina, red. 2012. Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów.
 • Gemra Anna, Dominas Konrad, red. 2014. Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej. Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski.
 • Gombrowicz Witold. 1986. Dziennik 1953-1956. Błoński Jan, red. nauk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Bernatowicz Małgorzata, Filiciak Mirosław, tłum. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Kondek Stanisław Adam. 1999. Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955. Warszawa: Instytut Książki i Czytelnictwa.
 • Kraska Mariusz. 2013. Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.
 • Macdonald Dwight. 2002. Teoria kultury masowej, 14-36. W: Miłosz Czesław, red. Kultura masowa. Wybór. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Martuszewska Anna. 1997. „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Martuszewska Anna. 2007. Radosne gry. O grach/zabawach literackich. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Martuszewska Anna. 2014. Architektonika literackiego romansu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Mazurkiewicz Adam. 2009. „Nowe formy quasi-literackie w literaturze popularnej. Rekonesans”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 15 (3117): 17-47.
 • Owczarek Bogdan, Frużyńska Joanna, red. 2011. Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej. Instytut Polonistyki Stosowanej. Wydział Polonistyki UW.
 • Płuciennik Jarosław. 2004. Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia. Kraków: Universitas.
 • Stempczyńska Barbara, Mięsowska Lidia, red. 2011. „Literatura środka”. Kontekst słowiański. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Straus Grażyna, Wolff Katarzyna. 2002. Sienkiewicz, Mickiewicz, Biblia, Harlequiny. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2000 roku. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Uniłowski Krzysztof. 2003. „Proza środka” lat dziewięćdziesiątych, czyli stereotyp literatury nowoczesnej, 259-283. W: Bolecki Włodzimierz, Gazda Grzegorz, red. Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Zarzycka Irena. 1930. Córka wichru. Powieść. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.
 • Zofia P. [brak nazwiska]. 1950. „List z terenu”. Poradnik Bibliotekarza (10-11): 14-15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd0a5834-b23f-4385-a9c9-c3a832de9a5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.