PL EN


2015 | 5 | 231-234
Article title

Kobiecość w pradziejach - ozdoby w kulturze luboszyckiej

Content
Title variants
EN
Femininity in prehistory - jewellery of the Luboszyce culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ozdób kobiecych charakterystycznych dla kultury luboszyckiej. Omówione zostaną w nim poszczególne elementy biżuterii od przedmiotów noszonych na szyi po te zdobiące dłonie bądź ręce. Dodatkowo zaprezentowane zostaną części stroju mogące pełnić jednocześnie funkcję użytkową oraz dekoracyjną. Badania nad ozdobami kobiecymi łączonymi z kulturą luboszycką są ważnym elementem poznania rzeczywistości okresu rzymskiego i stanowią przyczynek do badań nad istnieniem tejże kultury.
EN
The purpose of this paper is to present women's ornaments characteristic to the Luboszyce culture. The article discusses particular elements of jewellery, from objects worn round their neck to these decorating hands. Additionally will be presented Items of clothing which perform both a utilitarian and decorative function are also presented. Research on women's ornaments connected with the Luboszyce culture are an important element in the cognition of the reality of the Roman Period, and are a stimulus to a study of the existence of this culture.
Year
Issue
5
Pages
231-234
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA:
 • [1] Bohr M., Elementy przeworskie i wielbarskie w kulturze luboszyckiej, „Archaeologia Silesiae” 2002, t. 1
 • [2] Domański G., Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II – IV wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979
 • [3] Domański G., Kultura luboszycka, [w:] Wielowiejski J. (red.), Prahistoria Ziem Polskich, Późny okres lateński oraz okres rzymski, t. 5, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1981
 • [4] Domański G., Cmentarzysko w Luboszycach II-IV w., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1982
 • [5] Domański G., Kultura luboszycka a kultura wielbarska, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. 2, Lublin 1988
 • [6] Domański G., Genetyczne i sąsiedzkie związki kultury luboszyckiej z kulturą przeworską, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura przeworska: materiały z konferencji, Lublin 1994
 • [7] Domański G., Obrzędy na cmentarzyskach kultury luboszyckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 25, 2007
 • [8] Domański G., Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego kultury luboszyckiej, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Monumenta Archaologica Barbarica. Series Gemina, Tomus II, Łódź – Warszawa 2010
 • [9] Domański G., Problem zaniku kultury luboszyckiej, [w:] G. Domański (red.), Nadodrze w starożytności. Konferencja Grabice, 23 – 30 czerwca 2004 roku, Zielona Góra 2011
 • [10] Gralla G., Ekspertyza antropologiczna szczątków ciałopalnych z Luboszyc. III część – groby i cmentarzyska warstwowe z okresu wpływów rzymskich, [w:] G. Domański, Cmentarzysko w Luboszycach (II – IV w.), Wrocław 1982
 • [11] Kozłowski J. K., Kaczanowski P. (red.) Najdawniejsze dzieje ziem polskich, t. 1, Kraków 1998
 • [12] Schuster J., Wielbark – Przeworsk – Luboszyce. Z badań nad stosunkami kulturowymi na przełomie II/III w. między środkową Łabą a Odrą, [w:] G. Domański (red.), Nadodrze w starożytności konferencja Grabice 23 – 30 czerwca 2004, Zielona Góra 2011
 • [13] Tempelman – Mączyńska M., Części stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze środkowo- i wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Kraków 1985
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd0e9bb2-79dd-4294-9958-cb83e657c5fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.