PL EN


2018 | 4 | 83-88
Article title

Odrespiratorowe zapalenie płuc u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii.

Content
Title variants
EN
Ventilator-associated pneumonia in patients treated in the intensive care unit.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Pacjent hospitalizowany w oddziale intensywnej terapii (OIT) wymaga ciągłej i wzmożonej opieki realizowanej przez zespół pielęgniarski. Polega ona na zapewnieniu całościowej pielęgnacji, monitorowaniu i wspomaganiu funkcji życiowych, ale także regularnej toalety drzewa oskrzelowego. Jednak nadal obserwowana jest narastająca częstość zakażeń szpitalnych u chorych leczonych w OIT. Jest ona ściśle powiązana z zastosowaniem wysokospecjalistycznych często inwazyjnych, metod, takich jak wentylacja mechaniczna. Jednym z zakażeń szpitalnych związanych z intubacją tchawicy i mechaniczną wentylacją jest odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP).
EN
Background. The patient hospitalized in the intensive care unit (ICU) requires continuous and intensified care performed by the nursing team. It consists in providing comprehensive care, monitoring and support of vital functions, as well as a regular toilet in the bronchial tree. However, the increasing incidence of nosocomial infections in patients treated in ICUs is still observed. It is closely related to the use of highly specialized, often invasive methods, such as mechanical ventilation. One of the nosocomial infections associated with tracheal intubation and mechanical ventilation is ventilator-associated pneumonia (VAP). Objectives. The main aim of the study was to compare of the assessment of two methods of the bronchial tree toilet. The secondary aim is to improve the quality of nursing care in patients with VAP in the ICU based on the analysis of the obtained results.
Year
Issue
4
Pages
83-88
Physical description
Dates
published
2018-09-03
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Kusza K, Kübler A, Maciejewski D, et al. Guidelines of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy determining principles, conditions and organisational aspects of anaesthesiology and intensive therapy services. Anest Intens Ter 2012; 44(4):201–212.
 • 2. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. JAMA 1995; 274: 639–644.
 • 3. Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych za okres od 01.01. do 31.12.2008. Wrocław: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu – Zespół Kontroli Zakażeń; 2009.
 • 4. Łysenko L. Przyczyny i sposoby zwalczania zakażeń wewnątrz oddziału intensywnej terapii. Materiały VIII Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Anestezjologia i Intensywna Terapia lat 90-tych”. 1998: 5–24.
 • 5. Dzierżanowska D, red. Zakażenia szpitalne. Wyd. 2. Bielsko-Biała: Alfa-Medica Press; 2008.
 • 6. Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, et al. Guidelines for preventing health-care-associated pneumoniae, 2003 recommendations of the CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee.Respir Care 2004; 49(8): 926–939.
 • 7. Szreter T. Wpływ bakterii jamy ustnej na zakażenia szpitalne. Zakażenia 2007; 7(6): 94–98.
 • 8. Cook DJ, Walter SD, Cook RJ, et al. Incidence of and risk factors for ventilator associated pneumonia in critically ill patients. Ann Intern Med 1998; 129(6): 433–440.
 • 9. Fleischer M, Bober B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wrocław: Urban & Partner; 2006.
 • 10. Łazowski T, Maciejewski D. Specyfika zakażeń w oddziałach intensywnej terapii: zapalenie płuc związane ze stosowaniem wentylacji mechanicznej (cz. I). Zakażenia 2006; 6(6): 23–26.
 • 11. Niederman MS, Craven DE, Bonten MJ, et al. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171(4): 388–416.
 • 12. Kalanuria AA, Zai W, Mirski M. Ventilator-associated pneumonia in the ICU. Crit Care 2014; 18(2): 208, doi: 10.1186/cc13775.
 • 13. Nseir S, Di Pompeo C, Pronnier P, et al. Nosocomial tracheobronchitis in mechanically ventilated patients: incidence, aetiology and outcome. Eur Respir J 2002; 20: 1483–1489.
 • 14. Piątek A, red. Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce. Przewodnik metodyczny. Warszawa: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 1999.
 • 15. Wołowica L, Dyk D, red. Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.
 • 16. Wood AY, Davit AJ, Ciraulo DL, et al. A prospective assessment of diagnostic efficacy of blind protective bronchial brushings compared to bronchoscope-assisted lavage, bronchoscope-directed brushings, and blind endotracheal aspirates in ventilator-associated pneumonia. J Trauma 2003; 55(5): 825–834.
 • 17. Rajasekhar T, Anuradha K, Suhasini T, et al. The role of quantitative cultures of non-bronchoscopic samples in ventilator associated pneumonia. Indian J Med Microbiol 2006; 24(2): 107–113.
 • 18. Naved SA, Siddiqui S, Khan FH. APACHE-II score correlation with mortality and length of stay in an intensive care unit. J Coll Physicians Surg Pak 2011; 21(1): 4–8.
 • 19. Śmiechowicz J. Prognostic scoring systems for mortality in intensive care units – the APACHE model. Anaesthesiol Intensive Ther 2015; 47: 87–88.
 • 20. Lorente L, Lecuona M, Martín MM, et al. Ventilator-associated pneumonia using a closed versus an open tracheal suction system. Crit Care Med 2005; 33(1): 115–119.
 • 21. Kock KS, Maurici R. Respiratory mechanics, ventilator-associated pneumonia and outcomes in intensive care unit. World J Crit Care Med 2018; 7(1): 24–30.
 • 22. Timsit JF, Esaied W, Neuville M, et al. Update on ventilator-associated pneumonia. F1000Res 2017; 6: 2061, doi: 10.12688/f1000research.12222.1.
 • 23. Chastre J, Fagon J. Ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 867–903.
 • 24. Dosher WB, Loomis EC, Richardson SL, et al. The effect of a nurse-led multidisciplinary team on ventilator-associated pneumonia rates. Crit Care Res Pract 2014; 2014: 682621, doi: 10.1155/2014/682621.
 • 25. Boltey E, Yakusheva O, Costa DK. 5 Nursing strategies to prevent ventilator-associated pneumonia. Am Nurse Today 2017; 12(6): 42–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd0f12c3-dba0-4082-b6a6-00388f1e7a72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.