PL EN


Journal
2015 | 95 | 1-2 | 180-190
Article title

Wygasanie oboczności leksykalnych w polszczyźnie XVI wieku. Oboczność jenże || który

Title variants
EN
Disappearing of lexical variations in 16th century Polish language. Variety jenże || który
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu ukazanie rywalizacji dwóch wariantów: starego "jenże" i nowego "który" w drukach wytłoczonych przez XVI-wieczne oficyny działające w Krakowie. Materiał źródłowy zaczerpnięto ze "Słownika polszczyzny XVI wieku", a także z innych tekstów źródłowych epoki. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, który z krakowskich impresorów tego czasu używał obydwu funkcjonujących wariantów, a który wyłącznie jednego z nich. Z zebranego materiału wynika, że forma "jenże" musiała wyjść z użycia w pierwszej połowie wieku XVI, co można uznać za zakończenie procesu normalizacyjnego rozpoczętego jeszcze w dobie staropolskiej. Szesnastowieczne notacje tego wariantu (łącznie 113 użyć) stanowią minimalny odsetek użyć w obrębie omawianej oboczności (0,1%).
EN
The aim of this text is to show the rivalry of two variants: the old "jenże" and the new "który" in texts which were published in the 16th century in Krakow. Samples of these forms were taken from "Słownik polszczyzny XVI wieku" and other texts from that time. Moreover, the article attempts to answer the question which printers in Krakow at that time used both forms and which ones only one form. The collected samples show that the variant "jenże" had to become extinct in the first half of the 16th century, which can be treated as the end of the normalization process started in the previous epoch. Samples from the 16th century (113 uses) are just a very small part of the examined variety (0,1%).
Journal
Year
Volume
95
Issue
1-2
Pages
180-190
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd0fc339-3fa6-4288-a7f7-3f87f2af876b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.