PL EN


2013 | 917 | 109-125
Article title

Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej

Authors
Title variants
EN
The Appearance and Geographical Symbolism of the Coats of Arms of the Modern States of South America
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Herby państw Ameryki Południowej zawierają elementy nawiązujące zarówno do historii, jak i geografii poszczególnych krajów. W herbach wielu państw tego regionu można znaleźć odniesienia do ukształtowania powierzchni (np. Chimborazo) oraz świata roślinnego i zwierzęcego. Herby aż czterech państw (Boliwii, Ekwadoru, Chile i Kolumbii) wieńczy sylwetka kondora, który dla państw regionu andyjskiego jest od czasów kolonizacji hiszpańskiej uosobieniem wolności i narodowej siły. Wizerunki herbów Boliwii i Peru podkreślają rolę lam i ich krewniaków w życiu i gospodarce Indian. Rogi obfitości są symbolem bogactw mineralnych w herbach Kolumbii, Peru i Wenezueli. Snop pszenicy przypomina o ważności rolnictwa w gospodarce Boliwii i Wenezueli. Z kolei gałązki kawy i tytoniu w herbie Brazylii symbolizują duże znaczenie eksportowe tych płodów rolnych.
EN
The coats of arms of the countries of South America contain elements harking back to both the history and geography of particular countries. The coats of arms of many countries of this region contain references to land forms (e.g. Chimborazo), vegetation and the animal world. The coats of arms of as many as four states (Bolivia, Ecuador, Chile and Columbia) are crowned with the silhouette of the condor, which, for states from the region of the Andes Mountains, has been the embodiment of freedom and national force since the times of Spanish colonisation. The coats of arms of Bolivia and Peru emphasise the role of llamas and related animals in the lives and economies of the Indigenous people. Horns of plenty symbolise mineral resources in the coats of arms of Columbia, Peru and Venezuela. While a sheaf of wheat underscores the importance of agriculture in the economies of Bolivia and Venezuela, coffee and tobacco branches in the coats of arms of Brazil symbolise the huge importance of these crops as exports.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, wronaj@uek.krakow.pl
References
 • Ameryka Południowa. Encyklopedia geograficzna świata [1996], Opress, Kraków.
 • Ameryka Południowa. Przeglądowy atlas świata [1999], red. R. Mydel, J. Groch, Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków.
 • Biedermann H. [2001], Leksykon symboli, Muza, Warszawa.
 • Brožek A., [1998], Lexikon vlajek a znaku zemi světa, Kartografie, Praha.
 • Dembicz A. i in. [1979], Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Dudziński P. [1997], Alfabet heraldyczny, Diogenes, Warszawa.
 • Dzieje Ameryki Łacińskiej [1977[, t. 1, red. T. Łepkowski, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Fojcik P., Martykan J. [2001], Z historie statni vlajky Venezuely, „Vexilologie”, nr 122.
 • Godła i flagi świata [1970], oprac. A. Bonasewicz, Iskry, Warszawa.
 • Grigoriew A.A. [2010], Znaki i obrazy w geograficzeskom stranowedenii, Tessa, Sankt Peterburg.
 • Herzog H.U. [1982], Flaggen und Wappen, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig.
 • Hesmer K.H. [1992], Flaggen und Wappen der Welt, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh.
 • Hubka J. [2002], Vlajky a znaky Bolivie, „Vexilolog”, nr 5.
 • Hubka J. [2005], Vlajky a znaky Argentiny, „Vexilolog“, nr 17.
 • Hubka J. [2006a], Nove vlajky. Wenezuela, „Vexilologie”, nr 141.
 • Hubka J. [2006b], Vlajky a znaky Chile, „Vexilolog”, nr 22.
 • Kula M. [1987], Historia Brazylii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Margul T. [1996], Zwierzę w kulcie i micie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maryański A., Modrzejewski P., Szot Z. [1989], Geografia ekonomiczna Ameryki Łacińskiej, PWE, Warszawa.
 • Mucha L., Valašek S. [1987], Vlajky a znaky zemi světa, Geodeticky a kartograficky podnik v Praze, Praha.
 • Neubecker O. [1976], Heraldry – Sources, Symbols and Meaning, McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Słownik botaniczny [1993], red. A. i J. Szweykowscy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Stodolska M. [1997], Wybrane elementy tradycyjnych wierzeń Indian Andów Peruwiańskich, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Studia i Materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szymański P. [1995], Hoacyn, „Poznaj Świat”, nr 7/8.
 • Visser D. [1994], Flaggen, Wappen, Hymnen, Battenberg, Augsburg.
 • Wrona J. [1997], Elementy geograficzne na flagach państw Ameryki Południowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 485, Kraków.
 • Wrona J. [2002], Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zarychta A. [1972], Brazylia, PWN, Warszawa.
 • Znamierowski A. [1999], The World Encyclopedia of Flags, Lorenz Books, London.
 • Znamierowski A., Dudziński P. [2008], Wielka księga heraldyki, Świat Książki, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd1291ca-544d-4d0b-80bd-27c91282383a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.