PL EN


2017 | 17 | 3 | 56-67
Article title

Dominant features and negative trends in the current World Taekwondo Federation (WTF) competition system

Authors
Content
Title variants
PL
Dominujące cechy i negatywne trendy w obecnym systemie współzawodnictwa Światowej Federacji Taekwondo (WTF)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. The introduction of the Protector and Scoring System (PSS) laid to rest, accusations of game manipulation in WTF sport taekwondo and ended disputes regarding scoring decisions; but, at a significant cost. Problem: The current WTF taekwondo competition system, with the PSS as its core feature, has given rise to a variety of strikingly negative trends, such as the overreliance on weak, stationary kicking techniques with the front leg, a preference for relatively tall and lean but less athletic competitors, and the appearance of a variety of unconventional, and sometimes bizarre scoring techniques. This article will argue that these characteristics are interrelated and largely the result of the hurried, unmanaged introduction of the PSS, which turned taekwondo competition from a full-contact combat sport into a partly light-contact, points game. Aim. This article aims to encourage a discussion about the fundamental soundness of and necessity for the PSS. Methods. Since the topic of this article lacks broad scientific research and empirical data, the methodology of this article relies largely on an analysis of deductions, and is based on a literature review, personal experience, conversations, and observations. Results and conclusion. On a positive note, today’s taekwondo leadership has finally acknowledged how the quality of taekwondo sparring and competitions has worsened, although it remains to be seen whether or not the WTF can fix the problem.
PL
Tło. Wprowadzenie systemu ochrony ciała z licznikiem punktów (PSS) zakończyło oskarżenia Światowej Federacji Taekwondo (WTF) dotyczącej manipulacji w czasie zawodów taekwondo i zakończyło spory dotyczące decyzji punktowych, ale przy znacznych kosztach. Problem. Obecny schemat oceniania konkurencji w taekwondo wraz z systemem PSS, wywołał wiele uderzająco negatywnych trendów, takich jak nadmierna przewaga słabych, nieruchomych technik kopania przednią nogą, preferencja stosunkowo wysokich i szczupłych, ale mniej wysportowanych zawodników, a także pojawienie się niekonwencjonalnych, a czasami dziwacznych technik punktowania. Niniejszy artykuł stwierdza powiązanie tych cech spowodowane w dużej mierze wskutek pośpiesznego, niekontolowanego wprowadzenia PSS, który zamienił zawody taekwondo z pełnokontaktowego sportu walki w grę częściowo light-contact. Cel. Ten artykuł ma na celu zachęcenie do dyskusji na temat podstawowej trafności i konieczności zastosowania systemu PSS. Metody. Ponieważ problematyka tego artykułu nie jest poparta szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi ani danymi empirycznymi, metodologia owego artykułu opiera się głównie na analizie wniosków i na podstawie przeglądu literatury, osobistych doświadczeń, rozmów i obserwacji. Wyniki i wnioski. Za pozytywne można uznać stwierdzenie, iż obecne kierownictwo federacji taekwondo w końcu uznało fakt, że jakość sparringu i zawodów taekwondo uległy pogorszeniu, chociaż należy jeszcze sprawdzić, czy Światowa Federacja Taekwondo może rozwiązać ów problem.
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
56-67
Physical description
Contributors
author
  • Youngsan University, Yongsan (South Korea)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd26ad67-c9c1-4f0e-887e-411488652b63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.