PL EN


2013 | 1 | 20-31
Article title

Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych a oczekiwania pracodawców wobec absolwentów

Content
Title variants
EN
Vocational Training in Upper Secondary Schools Versus the Expectations of Employers Towards Graduates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono możliwości unowocześniania procesu kształcenia zawodowego w kontekście wymagań gospodarczych. Uwzględniając prognozy dotyczące głównych kierunków rozwoju gospodarczego oraz wnioski wynikające z badań nad Standardami Kwalifikacji Zawodowych, zawierające oczekiwania pracodawców, zaproponowano nowe podejście do opisu podstawowych elementów procesu kształcenia zawodowego.
EN
The paper presents the possibilities of upgrading the process of professional education in the context of economic demands. Taking into account the forecasts of the main directions of economic development and the conclusions drawn from the study of Vocational Qualifications Standards, including the expectations of employers, a new approach to the description of the essential elements of the vocational training process has been proposed.
Year
Issue
1
Pages
20-31
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 • Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej PAN
References
 • Chmielecka E. (red.): Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji. MEN, Warszawa 2009.
 • Jeruszka U.: Metodologiczny aspekt badania zawodowych losów absolwentów szkół. W: U. Jeruszka (red.): Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. IPiSS, Warszawa 2001.
 • Kabaj M.: Projekt programu wdrożenia systemu dualnego w Polsce. W: S.M. Kwiatkowski (red.): „Studia Pedagogiczne” LXV 2012 - „Zawód i praca. W świecie urynkowienia i konkurencji globalnej”.
 • Kabaj M.: Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kształcenia dualnego. „Polityka Społeczna”, 1998, nr 9.
 • Kwiatkowski S. M.: Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa 2001.
 • Kwiatkowski S. M., Wożniak I. (red.): Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Projektowanie i stosowanie. MG, PiPS, Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski S. M.: Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy. Warszawa 2008.
 • Kwiatkowski S. M.: Unowocześnianie procesu kształcenia jako warunek zwiększania zatrudnialności i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół. W: U. Jeruszka (red.): Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian. IPiSS, Warszawa 2012.
 • Materiały zespołu projektu Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (niepublikowany maszynopis). IBE, Warszawa 2011.
 • Nowacki T. W.: Leksykon pedagogiki pracy. ITeE, Radom 2004.
 • Okoń W: Nowy słownik pedagogiczny. Żak, Warszawa 2001.
 • Ornstein A. C., Hunkins F. P.: Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. WSiP, Warszawa 1998.
 • Strzelecki Z.: Przemiany w jakościowej strukturze zatrudnienia. W: S. Borkowska (red.): Przyszłość pracy w XXI wieku. IPiSS, Warszawa 2004.
 • Szukalski S. M.: Gospodarka polska w perspektywie roku 2050 – uwarunkowania, scenariusze zmian, rekomendacje. W: J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.): Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom II – Gospodarka i środowisko. Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2011.
 • Ziewiec G.: Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania. Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd27acd2-b88f-4ec5-bb86-cd6a130b86de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.