PL EN


2015 | 42 | 11-12(500–501) | 7-12
Article title

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EKONOMIA SPOŁECZNA

Selected contents from this journal
Title variants
SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL ECONOMY
Languages of publication
PL
Abstracts
Alongside with social economic growth have appered expectation for social capital development, which is the poor in Poland. The social economy is the intersectoral project requiring cooperation between state, market and NGO’s institutions. Social capital to be of social economy product as well as the condition of it. The paper pay attention to the conditions of cooperation thanks to used the tool for quantitative measurement of quality of social economy institutions.
Wraz z rozwojem sektora ekonomii społecznej pojawiły się nadzieje na rozwój kapitału społecznego, którego poziom w Polsce jest niski. Ekonomia społeczna jest projektem międzysektorowym wymagającym współpracy między sektorem państwa, rynku i NGO’s. Kapitał społeczny może być produktem ekonomii społecznej ale jest także warunkiem jej rozwoju. Tekst jest poświęcony warunkom rozwijania współpracy międzysektorowej przy wykorzystaniu portalu i narzędzia służącego do oceny kondycji podmiotów ekonomii społecznej.
Year
Volume
42
Pages
7-12
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Acemoglu D., Robinson J. (2013), Why Nations Fall. The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Profile Books, London.
 • Czapiński J. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Warszawa.
 • Frieske K.W. (2012), Rekomendacje z badań nad potrzebami podmiotów ekonomii społecznej w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego, maszynopis niepublikowany przygotowany w ramach projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, Warszawa.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa−Wrocław.
 • Gouldner A.W. (1954), Patterns of Industrial Bureaucracy, The Free Press, New York.
 • Hausner J. (2008), Ekonomia społeczna i rozwój, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa.
 • Kaufman J. (2002), For the Com­mon Good? American Civic Life and the Golden Age of Frater­nity, Oxford University Press, Oxford.
 • North D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, New York.
 • Poławski P., Zalewski D., red. (2015), Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej, ROPS, IPiSS, Katowice-Warszawa.
 • Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu, Wyd. Znak, Kraków.
 • Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sałustowicz P. (2006), Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: P. Sałustowicz, H. Guzowska (red.), Ekonomia społeczna a bezradność społeczna – perspektywy i bariery, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Wygnański J. (2006), Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, Warszawa, www.ekonomiaspoleczna.pl [dostęp 2.11.2015].
 • Zalewski D. (2012), Organizacje pozarządowe jako grupy interesu, w: P. Poławski (red.), Trzeci sektor: fasady i realia, IPiSS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd2e8c50-a829-49e4-b666-f2e6cf3a1f38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.