PL EN


2013 | 2 | 3 | 156-166
Article title

Opodatkowanie transgranicznego leasingu ruchomości

Authors
Content
Title variants
EN
Taxation of Cross-border Lease of Movables
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych transgranicznego leasingu operacyjnego z perspektywy polskiego przedsiębiorcy będące-go leasingodawcą. Skutki podatkowe takiej formy finansowania zależą w szczególności od ukształtowania umowy leasingu i okoliczności towarzyszących, jak i postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zależności od kwalifikacji podatkowej opłaty leasingowe uzyskiwane przez polskiego leasingodawcę, z którego usług korzystają zagraniczni leasingobiorcy, mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła (należności licencyjne), podlegać opodatkowaniu w sposób nieograniczony w państwie siedziby leasingobiorcy (dochód z nieruchomości) lub wyłącznie w państwie rezydencji leasingodawcy (zyski przedsiębiorstw, bez istnienia zakładu zagranicznego). Miarodajny w danym przypadku poziom obciążenia podatkowego może zwiększyć korzyści finansowania w formie leasingu albo uczynić go mniej opłacalnym.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
156-166
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szko-ła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162, mjamro@sgh.waw.pl.
References
 • 1.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja z 28 listopada 2008 r., znak IPPB5/423-56/08-2/AJ.
 • 2. Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz na-leżności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, s. 49.
 • 3. Felis P., Jamroży M., Olchowicz, I., Szlęzak-Matusewicz J. (red.) (2010), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 • 4. Jamroży A. (2007), Komentarz do art. 6 ust. 2, [w:] Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami. Komentarz, Jamroży M., Cloer A. (red.), Beck, Warszawa.
 • 5. Jamroży M. (2012), Rezydencja podatkowa, [w:] Praca cudzoziemców w Polsce, Jamroży M., Major T. (red.), ODDK, Gdańsk.
 • 6. Jamroży M., Kudert S. (2013), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 7. Kudert S. (2011), Abkommensrechtliche Qualifikationsprobleme bei Vermietungsgeschäften, „Praxis Internationale Steuerberatung“ nr 10, s. 1–8.
 • 8. Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version (2010), OECD Committee on Fiscal Affairs.
 • 9. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 30 marca 2004 r., sygn. FSK 65/04.
 • 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
 • 13. Wolfson Mark A. (1985), Tax, Incentive, and Risk-Sharing Issues in the Allocation of Property Rights: The Generalized Lease-or-Buy Problem, „The Journal of Business” vol. 58, no. 2, s. 159–171.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd539258-81dc-4835-8b71-e29ac7b738df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.