PL EN


2015 | 18 | 4 | 579-597
Article title

Dialog z wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Dialog with an Imaginary Interlocutor as a Form of Support in Coping with Stressful Situations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badanie opisane w artykule opiera się na założeniu, że wsparcie należy do funkcji dialogów wewnętrznych, ale nieznana jest ich rola w sytuacji stresowej. Przedmiotem badania są dialogi z wyobrażonymi rozmówcami i ich rola w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach. Uczestnicy badania (N = 73) zostali poproszeni o wyobrażenie sobie trudnej sytuacji. Następnie grupa eksperymentalna (N = 36) przeprowadzała wyobrażony dialog z osobą z wcześniej stworzonej mapy wsparcia. Grupa kontrolna (N = 37) tworzyła listę możliwych rozwiązań trudnej sytuacji. Badana była jakość uzyskanego w wyniku dialogu bądź tworzenia listy rozwiązań spostrzeganego wsparcia. Wyniki badań pokazują, że dialog z wyobrażonym rozmówcą jest skuteczniejszą formą radzenia sobie ze stresującą sytuacją niż generowanie listy możliwych rozwiązań problemu.
EN
The research described in the article is based on the assumption that support is a function of internal dialogs, but their role in a stressful situation is not known. The subject of the research is dialogs with imaginary interlocutors and their role in coping in stressful situations. The participants in the study (N = 73) were asked to imagine a difficult situation. Then, the experimental group (N = 36) conducted an imaginary dialog with a person from the previously created map of support. The control group (N = 37) generated a list of possible solutions to a difficult situation. The study measured the quality of support obtained as a result of the dialog or as a result of making a list of solutions. The results show that a dialog with an imaginary interlocutor is a more effective form of coping with a stressful situation than generating a list of possible solutions to the problem.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
579-597
Physical description
Contributors
  • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19 /31, 03-815 Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd54bb50-e411-4e69-a5aa-fa6c5a730fc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.