PL EN


2020 | 111 | 2 | 282-289
Article title

Teatr i szkoła w służbie społeczeństwa i państwa. Rec.: Jan Okoń, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kraków (2018). „Biblioteka Tradycji”. Seria 2. Nr 157

Title variants
EN
Theatre and School in the Service of Society and State. Review: Jan Okoń, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kraków (2018). „Biblioteka Tradycji”. Seria 2. Nr 157
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia monografię Jana Okonia, poświęconą działalności jezuickich teatrów szkolnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autor proponuje spojrzenie na teatr jezuicki poprzez pryzmat jego służebności wobec społeczeństwa i państwa. Bogactwo analizowanego materiału dowodzi, iż teatr szkolny był zaangażowany w wychowywanie obywatelskie oraz szerzył idee miłości ojczyzny i odpowiedzialności za dobro wspólne. Swoje analizy Okoń każdorazowo wzbogaca zarysowując szerokie tło kulturalno-społeczne i polityczne. Badacz opisuje także zagadnienia związane z dawną literaturą, omawia działalność pisarzy-jezuitów oraz literatów – wychowanków kolegiów jezuickich. Wielość i różnorodność podejmowanych zagadnień oraz erudycja autora czynią monografię Okonia wartościową pozycją naukową.
EN
The review presents Jan Okoń’s monograph devoted to the activity of the Jesuit school theatres in the Commonwealth of Poland and Lithuania. Okoń proposes a view on the Jesuit theatre through the prism of its service to the society and the country. Richness of the material under analysis proves that the school theatre was much concerned about civil education and propagated the ideas of love of country and responsibility for common good. Okoń each time enriches his analyses with sketches presenting a rich cultural-social and political background of the times. The researcher also raises the issues connected with old literature, discusses the activities of Jesuit writers and men of letters—Jesuit college alumni. Multiplicity and diversity of the problems taken up and the author’s erudition make Okoń’s monograph worthy of attention in the field of science.
Year
Volume
111
Issue
2
Pages
282-289
Physical description
Dates
printed
2020-03-31
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd594e6d-5cb2-4e0a-a17f-d788d99b2fee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.