PL EN


2016 | 2 | 11-26
Article title

Prawne zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Authors
Content
Title variants
EN
Legal rules of the management of end‑of life vehicles
RU
Правовые принципы обращения с вышедшими из эксплуатации автомобилями
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the legal rules of the management of end‑of life vehicles. To begin with, I present the legal regulations concerning end of life vehicles and the general principles of wrecks management. Hereinafter, I characterize the obligations of operators participating in the recycling of end of life vehicles: producers, distributors and other operators introducing vehicles as well as collectors, dismantlers and shredders.
RU
Предметом статьи является описание правовых принципов обращения с вышедшими из эксплуатации автомобилями. В начале указано нормативные регуляции касающиеся вышедших из эксплуатации автомобилей и представлено общие принципы обращения с ними. Затем проведено анализ обязанностей субъектов принимающих участие в системе рециркуляции вышедших из эксплуатации автомобилей: производителей, профессиональных импортеров, лиц осуществляющих сбор, разборку, измельчение.
Year
Issue
2
Pages
11-26
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Dobrowolski G.: Rozwój ustawodawstwa dotyczącego odpadów. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 3, s. 9—28.
 • Draniewicz B.: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. „Prawo i Środowisko” 2005, nr 3, s. 58—72.
 • Draniewicz B.: Obowiązek zapewnienia sieci. (Problem stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o recyklingu pojazdów). „Odpady i Środowisko” 2009, nr 4, s. 32—47.
 • Draniewicz B.: Opłata za brak sieci — wątpliwości konstytucyjne. „Recykling” 2011, nr 3, s. 18—20.
 • Draniewicz B.: Pojazd wycofany z eksploatacji — próba definicji. „Monitor Prawniczy” 2006, nr 5, s. 272—278.
 • Draniewicz B.: Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komentarz. Warszawa 2006.
 • Druk Sejmowy Sejmu VII Kadencji nr 3033. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3033 [dostęp: 20.09.2016].
 • Korzeniowski P.: Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno‑prawne. Łódź 2014.
 • Łazor M.: Konflikt celów i metod osiągania poziomów odzysku i recyklingu na poziomie europejskim w Dyrektywie 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 9, s. 25—45.
 • Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Warszawa 2006.
 • Radecki W.: Ustawa o odpadach. Komentarz. Warszawa 2013.
 • Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Informacja o wynikach kontroli. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/12/180/ [dostęp: 20.09.2016].
 • Zacharczuk P.: Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3, s. 83—97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd598db7-bb3e-41ad-b346-a4c0afcfc65d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.