PL EN


Journal
2012 | 1(32) | 81–104
Article title

Autentyczność zawiedzionych nadziei, czyli o wygasaniu pewnego moralnego ideału w ponowoczesnym społeczeństwie masowym

Content
Title variants
EN
The authenticity of lost expectations – the extinction of certain moral ideal in postmodern mass society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper considers the currency of the ideal of authenticity and its ethics. This issue is connected with various aspects of subjectivity, identity, ego, autonomy, individualism, etc. Each of these notions is defined in many different ways and each is considerated in relation to various theories, which, in turn, creates many theoretical problems areas with numerous intricacies. This paper does not aim at mentioning all of them, let alone presenting them in greater detail. It is to show some hidden presuppositions of the ideal of authenticity, to unveil the political ambiguity and even the paradoxical nature of this seemingly unquestionable ideal, especially in the contemporary intellectual and cultural context.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
81–104
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • A. Bloom, Umysł zamknięty, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997.
 • A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce poźnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001.
 • A. H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Warszawa 1986.
 • A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.
 • A. Podsiad, Słownik terminow i pojęć filozoficznych, Warszawa 2001.
 • A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyński, Wrocław 2001.
 • Ch. Taylor, Źrodła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński i in., Warszawa 2001.
 • E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. Ziemilska i in., Warszawa 1970.
 • E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 1981.
 • F. Fukuyama, Ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997.
 • Filozofia. Leksykon PWN, red. W. Łagodzki, G. Pyszczek, Warszawa 2000.
 • J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda, tłum. J. Wojcieszak, Warszawa 2000.
 • Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, red. L. Rasiński, Warszawa 2009.
 • K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasow, tłum. H. Grzegołowski, Poznań 1993.
 • K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Krakow 2003.
 • L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994.
 • M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1977.
 • M. Foucault, Człowiek i jego sobowtory, tłum. T. Komendant, „Literatura na Świecie”, 1988, nr 6.
 • M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993.
 • M. Foucault, Polityczne technologie jednostki, tłum. S. Magala, „Odra”, 1995.
 • M. Foucault, Seksualność i władza, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa – Wrocław 2000.
 • M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.
 • M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
 • M. Oakeshott, Wieża Babel i inne eseje, tłum. zespoł, Warszawa 1999.
 • N. Fraser, A. Honnetha, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, tłum. M. Bobako, Wrocław 2005.
 • P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa 1983.
 • P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.
 • P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, tłum. P. Dehnel, Wrocław 2008.
 • R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2000.
 • R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1996.
 • R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1996.
 • R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski i in., Wrocław 1998.
 • S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. C. Cieśliński i in., Warszawa 1997.
 • U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. P. Cieśla, Warszawa 2002.
 • W. K. C. Guthrie, Sokrates, tłum. K. Łapiński, S. Żuławski, Warszawa 2000.
 • Z. Freud, Kultura jako źrodło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd5a5917-2378-4c47-9287-b14f2f528f8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.