PL EN


2013 | 2013 (16) | 135-148
Article title

Wpływ efektywności kosztowej oraz organizacyjnej na konkurencyjność firmy

Content
Title variants
EN
Effect of cost efficiency and organizational on competitiveness the company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Optymalizacja kosztów w firmie w sposób, który służy stałemu podnoszeniu zysków jest jednym z głównych celów kadry zarządzającej. Ciągły rozwój technologii i zmiany rynkowe sprawiają, że osiąganie wyższych zysków staje się coraz trudniejsze. Firmy muszą wykonywać trudne zadania związane z oczekiwaniami ich partnerów rynkowych – klientów oraz wynikające z działań konkurencji. Innowacja technologiczna stała się podstawowym elementami działalności gospodarczej. Ludzi biznesu, przedsiębiorcy oraz menedżerowie borykają się z problemem określenia narzędzi umożliwiających osiągnięcie sukcesu oraz uniknięcie pułapek wyboru niewłaściwej strategii.
EN
Cost optimization in the company in a way that is constantly increasing profits is one of the main objectives of management. Continuous development of technology and market changes, make the achievement of higher profits is becoming increasingly difficult. Companies must perform difficult tasks associated with the expectations of their market partners - customers and competition resulting from the action. Technological innovation has become essential elements of the business. Business people, entrepreneurs, and managers are faced with the problem of determining the tools to achieve success and avoid pitfalls to choose the wrong strategy.
Keywords
Year
Issue
Pages
135-148
Physical description
Dates
published
2013-10-30
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Gierszewska, G. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Haffer, R. (2003). Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Marchesney, M. (1999). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Poltex.
 • Obłój, K. (2001). Strategia organizacji W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Penc, J. (1995). Strategie zarządzania. Warszawa: AW Placet. Pierścionek, Z. (2006). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 • Porter, M.E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 • Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
 • Rybak, M. (2003). Budowanie potencjału konkurencyjności. W: M. Rybak (red.), Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Poltext. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku.
 • Strategor (1995). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
 • Sulimowska-Formowicz, M. (2002). Kompetencje przedsiębiorstwa a przewaga konkurencyjna. W: E. Najlepszy (red.), Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Vollmuth, H.J. (1995). Controlling. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne. Warszawa: AW Placet. Wywiad z Dyrektorem Finansowym Januszem Podsiadło, Tarnów, 2012.
 • Co to jest outsourcing? (2011). Pobrano z: http://www.Fidelis Corp.
 • Co to jest strategia firmy? (2011). Pobrano z: http://www.co to jest info.pl.
 • Encyklopedia, 2009, Co To Jest, [online] r. (2009). Pobrano z: http://www.cotojest.info/strategia_firmy_130.html (20.04.2009).
 • http://grupaazoty.com/pl/rozwoj/dialog.
 • http://grupaazoty.com/pl/rozwoj/miejsce.
 • http://grupaazoty.com/pl/rozwoj/strategia.
 • http://investio.pl/blog/grupa-azoty-analiza-finansowa-z-fuzja-w-tle/.
 • http://www.wnp.pl/drukuj/-8235_1.html.
 • Oszczędzanie w firmie (2011). Pobrano z: http://www.palpp.com.
 • Rodzaje strategii działania (2011). Pobrano z: http://www.Wybrancy.com.
 • Substytucja (2011). Pobrano z: http://www.Wikipedia.
 • Więźniowie na rynku pracy (2011). Pobrano z: http://www.Bezrobocie.org.pl.
 • Zasady budowy struktur organizacyjnych (2011). Pobrano z: http://, www.twoja-firma.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd5f494f-319d-435c-9945-31b740963191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.