PL EN


2014 | 4(12) | 101-113 (13)
Article title

SPOŁECZNO-POLITYCZNY SPÓR Z KOŃCA LAT 90. XX WIEKU NA TEMAT STREFY OCHRONNEJ PRZY MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU I JEGO KONSEKWENCJE

Authors
Content
Title variants
EN
SOCIAL AND POLITICAL CONTROVERSY AND THEIR CONSEQUENCES FOR "SILENT ZONE", NEAR FORMER CONCENTRATION CAMP AUSCHWITZ-BIRKENAU IN OŚWIĘCIM IN 90TH.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the 1980's and 90's The Auschwitz-Birkenau Museum was witness to many dis-putes. The local community suddenly had to deal with international issues. Two decades of conflict have shown how important it is to build a reasonable boundary between the museum and the city. The problem with the "Zone of Silence" has grown into a problem that had to be solved by the Polish parliament. The consequences for the residents of Oświęcim were, however, considerable, and are felt to this day. A large part felt second-class citizens, and a drain of business from the city has been observed.
Year
Issue
Pages
101-113 (13)
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, Zakład Pamięci o Zagładzie i Praw Człowieka, Pań-stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, e-mail: zwora@gazeta.pl.
References
 • Uchwała Rady Ministrów nr 150/2011 w sprawie ustanowienia Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV 2012–2015. Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady z dnia 7 maja 1999 r., DzU 1999, nr 41, poz. 412.
 • Rządowy projekt ustawy o ochronie Miejsc Martyrologii Narodów oraz o zmianie niektórych ustaw, Sejm RP, http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/994.htm (12.01.2014).
 • Rawecka J. Rawecki M., 1994, Studium zagospodarowania przestrzennego strefy krajobrazowej Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, Oświęcim.
 • Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o ochronie miejsc Martyrologii Narodów oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 31 marca 1999 r.
 • Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o ochronie miejsc Martyrologii Narodów oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r.
 • Relacja Alojza Borowczyka, mieszkańca ziemi oświęcimskiej, nagrana przez Zbigniewa Klimę i Gabrielę Mruszczak, nagranie znajduje się w archiwum stowarzyszenia Auschwitz Memento.
 • Relacja Józefa Nowaka, mieszkańca ziemi oświęcimskiej, nagrana przez Zbigniewa Klimę, nagranie znajduje się w archiwum stowarzyszenia Auschwitz Memento.
 • Relacja Wandy Sarny, mieszkanki ziemi oświęcimskiej, nagrana przez Zbigniewa Klimę i Paulinę Wądrzyk, nagranie znajduje się w archiwum stowarzyszenia Auschwitz Memento.
 • Chrostowski W., 1998, Spór wokół klasztoru w Oświęcimiu [w:] Auschwitz. Konflikt i dialog, red. M. Głownia, S. Wilkanowicz, Kraków.
 • Klima Z., Wasztyl B., 2011, W cieniu Auschwitz, Oświęcim.
 • Lachendro J., 2007, Zburzyć czy zaorać, Oświęcim.
 • Bilewicz M., Lewicka M., Wójcik A., 2012, Tolerancyjny Oświęcim: diagnoza postaw mieszkańców Oświęcimia wobec obcych, Warszawa.
 • Raina P., 1991, Spór o klasztor sióstr karmelitanek bosych w Oświęcimiu, Olsztyn.
 • Świebocka T., 1998, Historia i współczesność. Dyskusje wokół strefy ochronnej byłego obozu, „Pro memoria”, nr 9.
 • Bartuś Z., Wykupić Auschwitz, „Dziennik Polski”, 26 listopada 1998, nr 296, s. 1
 • Bartuś Z., Wasztyl B., Dialogi centralne, „Dziennik Polski”, 16 grudnia 1996, nr 293, s. 4.
 • BK, Propozycja Przewodniczącego, „Dziennik Polski”, 12 stycznia 1999, nr 9, s. 3.
 • Bubin S., Niezgoda na niezgodę, „Dziennik Zachodni”, 26 lutego 1997, nr 50, s. 17.
 • Nycz M., Papierowa fikcja, „Gazeta Wyborcza”, 18–19 maja 1996, nr 115, s. 3.
 • PAP, Papieski tak, Świtonia nie, „Gazeta Wyborcza”, 11 maja 1999, s. 10.
 • Podemski S. Życie pośród umarłych, „Polityka”, 8 maja 1999, nr 19, s. 30–31.
 • SKA, Bez referendum, „Kronika Beskidzka”, 21 lipca 2001, nr 25, s. 12.
 • Sadowski R., Kolejne warunki Świtonia, „Życie”, 24 maja 1999, s. 21.
 • Sadowski R., Poświęcił po cichu?, „Życie”, 24 maja 1999, s. 5.
 • Składowski P., Disco niezgody, „Kronika Beskidzka”, 28 listopada 1999.
 • Wolna A., Inwestor pilnie poszukiwany, „Trybuna Śląska”, 2 lutego 1999, nr 28.
 • Struczyk P., 1999, Krucjata, Oświęcim, film pod linkiem https://www.youtube.com/ watch?v=JGpxo63cdYY (20.04.2014).
 • Klima Z., 2007, W połowie drogi między historią a przyszłością, Oświęcim, film pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=ZzVn1Wbqf34 (20.04.2014).
 • Sendecki E., 2014, Krzyż na torach do Auschwitz. Polska droga do nieba. 27–01–2014, film pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=5s TX0d9eAnM (20.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd64f9f8-5385-4ade-b64f-00ca1fdbcdbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.