PL EN


2015 | 89-90 Redefinicje klasyki | 306-319
Article title

Ekspresjonizm to gra... Ale właściwie, czemu nie? Mabuseria, czyli eksperyment w "Mocnym człowieku" Henryka Szaro.

Title variants
EN
Expressionism is a Game... And Why Not? The Expressionistic Experiment in the "Strong Man" by Henryk Szaro.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony analizie filmu Henryka Szaro Mocny człowiek (1929) w kontekście zjawiska ekspresjonizmu filmowego. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy w dominującym w okresie dwudziestolecia międzywojennego modelu kinematografii „zorientowanej na odbiorcę” (który w powszechnej świadomości odbiorczej jest kojarzony raczej ze Stefcią Rudecką, a nie Caligarim) było możliwe podejmowanie radykalnych eksperymentów artystycznych. Oczywistym wątkiem, który musiał pojawić się w toku wywodu, jest analiza wpływu na rodzimą kinematografię (i krytykę filmową) omawianego okresu kanonicznych dzieł z obszaru tzw. kina weimarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Doktora Mabuse Fritza Langa).
EN
The article is devoted to the analysis of Henryk Szaro’s film "The Strong Man" (1929) in the context of film expressionism. The author attempts to answer the question whether radical artistic experiments were possible in the inter-war period of cinema “focused on the viewer” (who in the collective consciousness was associated with Stefcia Rudecka, a tragic heroine of a kitsch, though extremely popular romantic novel and film, rather than Caligari). The obvious theme that had to appear in the author’s line of argument is the analysis of the impact of canonical works of the Weimar cinema of the period (particularly Fritz Lang’s "Doctor Mabuse").
Year
Pages
306-319
Physical description
Contributors
 • Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Badowska, Katarzyna. 2011. „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Brzeski, Janusz Maria. 1989. Miasta – które czekają na swoich reżyserów. W: M. Giżycki, Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 • Eisner, Lotte. 2011.Ekran demoniczny, Tłum. K. Eberhardt, słowo/obraz terytoria. Gdańsk.
 • Elsaesser, Thomas. 2008. Weimar Cinema and After. Germany’s Historical Imaginary. Routledge. New York.
 • Giżycki, Marcin. 1996. Awangarda wobec kina. wydawnictwo małe. Warszawa.
 • Gunning, Tom. 2009. Fritz Lang’s “Dr. Mabuse, the Gambler” (1922). W: Weimar Cinema. red. N. Isenberg, Columbia University Press. New York.
 • Irzykowski, Karol. 1977. X Muza. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa.
 • Kłys, Tomasz. 2006. Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Kłys, Tomasz. 2009. Film niemiecki w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej. W: Historia kina. Tom I. Kino nieme. Red. T. Lubelski, I. Sowińska i R. Syska. Universitas. Kraków.
 • Kunstmann, Heinrich. 2009. O związkach między ekspresjonizmem polskim i niemieckim. Tłum. J. Zaprucki. W: Pisma wybrane. red. M. Zybura. Universitas. Kraków.
 • Kurz, Iwona. 2009. Trędowata albo qui pro quo, czyli ciało w kulturze filmowej dwudziestolecia. W: Ciało i seksualność w kinie polskim. red. S. Jagielski i A. Morstin-Popławska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 • Kuźma, Erazm. 1976. Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. Ossolineum. Wrocław.
 • Lubelski, Tadeusz. 2009. Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty. Videograf II. Chorzów.
 • Madej, Alina. 1994. Mitologie i konwencje. O Polskim filmie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego. Universitas. Kraków.
 • Matuszek, Gabriela. 2008. Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii. Universitas. Kraków.
 • Przybyszewski, Stanisław. 2006. Powrotna fala. Naokoło ekspresjonizmu. W: Wybór pism. Red. R. Taborski. Ossolineum. Wrocław.
 • Trystan, Leon. 1975. Fotogeniczność. W: Polska myśl filmowa: antologia tekstów z lat 1898-1939. red. J. Bocheńska. Ossolineum. Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd65f4f3-dd63-466e-bd96-bd8751407263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.