PL EN


2012 | 11 | 147-157
Article title

Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie

Content
Title variants
EN
Creative sector and public spaces in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich kilkunastu latach coraz większe znaczenie w rozwoju miast, w tym w kształto-waniu ich przestrzeni publicznej, przypisuje się sektorowi kreatywnemu, na który składają się działalności oparte na indywidualnej twórczości i talencie. Działalność firm kreatywnych ma rosnący udział w generowaniu dochodów miast, stanowi też o ich atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej. Rozwój sektora kreatywnego wiąże się z obecnością tzw. klasy kreatywnej, ta zaś jest klasą mobilną, poszukującą atrakcyjnych warunków pracy i zamieszkania. Władze miast tworzą polityki wsparcia tego sektora, widząc w nim ważny czynnik stymulujący rozwój. W artykule przedstawiono kondycję sektora kreatywnego w Warszawie. Podjęto także próbę określenia jego wpływu na kształtowanie się przestrzeni publicznej.
EN
During the last couples of years an increasing role in the processes of cities’ development, including development of their public spaces, has been attributed to the creative sector, which consists of activities based on individual creativity and talent. Activities of creative firms have a growing share in the cities’ revenues base. Creative firms have also impact on attractiveness of cities as places for investments and settlement. The development of the creative sector is associated with the presence of the so-called creative class. Creative class is a mobile one since its members are very active seeking attractive working conditions and high quality living conditions. Cities’ authorities formulate policies to support the creative sector, perceiving it as an important factor to stimulate development. This paper presents the state of development of the creative sector in Warsaw. An attempt was also made to identify its impact on development of public spaces.
Year
Issue
11
Pages
147-157
Physical description
Dates
published
2012-11
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
author
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
 • Cunningham S., 2005, Creative enterprises, (w:) Hartley J. (red.) Creative Industries. Black-well Publishing,
 • DSMS 1998, Department for Culture, Media and Sport (DCMS), 1998, Creative industries mapping document, Londyn
 • Hartley J., (red.) 2005, Creative industries, Blackwell Publishing Ltd;
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Perseus Book Group;
 • Grochowski M., 2010, Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju; (w: P. Jeziorek, A. Le Nart, E. Petruk, A. Pyzik, B. Świątkowska (red.) Kreatywni – twórcze życie w Warszawie. Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym, Urząd m.st. Warszawy, War-szawa.
 • Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar, T., 2010, Polityka wspierania kreatywności jako czynnika stymulującego rozwój i zwiększającego atrakcyjność miasta, opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys Polska S.A. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd6b363a-4fdd-4060-b030-f5164ac5aa5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.