PL EN


2017 | 8 | 3 | 198-204
Article title

Nauczyciel w „budzącej się szkole”

Authors
Content
Title variants
EN
Teacher in „Waking up School”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dziś szkoła jako najważniejsze miejsce w społeczeństwie musi wybrać drogę w kierunku nowej kultury kształcenia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób „obudzić” w uczniach chęć do nauki, ale także „obudzić” dla przyszłości nauczyciela, który winien uczyć tak, aby nie przeszkadzać dziecku w odkrywaniu świata i nie zabijać jego naturalnej ciekawości, ale ją stymulować, podtrzymywać i dostarczać nowych bodźców.
EN
Today the school as the most important place in society must choose the path towards a new culture of education. Therefore, it is important to question how to „wake up” in the students the desire to learn, but also to „wake up” for the future of the teacher who must teach so as not to disturb the child to discover the world and not to kill his natural curiosity, but it stimulate, sustain and deliver new motivators.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
198-204
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Polska
References
 • Bauer, J. (2015). Co z tą szkoła? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Budząca się szkoła. Pobrane z: https://www.facebook.com/budzacasieszkola/ (10.05.2017).
 • Kołodziejczyk, W. (2017). Czy w Polsce są turkusowe szkoły? Pobrane z: http://www.edunews.pl/ badania-i-debaty/opinie/3844-czy-w-polsce-sa-turkusowe-szkoly (2.05.2017).
 • Laloux, F. (2016). Pracować inaczej. Warszawa: Studio EMKA.
 • Lewowicki, T. (2007). Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Warszawa, Radom: Instytutu Technologii Eksploatacji, PIB.
 • Lorek, K. (2011). Nauczyciel (zdolny) w przestrzeni współczesnej edukacji. Materiał pomocniczy dla studentów specjalizacji i specjalności nauczycielskich. Kalisz: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.
 • Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych (s. 293–316). Gdańsk: GWP.
 • Rasfeld, M., Breidenbach, S. (2015). Budząca się szkoła. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Tokarz, T. (2016). W poszukiwaniu nowego modelu szkoły. Pobrane z: http://www.edunews.pl/ system-edukacji/przyszlosc-edukacji/3499-w-poszukiwaniu-nowego-modelu-szkoly (10.05.2017).
 • Tomaszewska, A. (2009). Nauczyciel na miarę XXI wieku. W: E. Przygońska, I. Chmielewska (red.), Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania – koncepcje (s. 177–184). Łódź: Wyd. WSH-E.
 • Użarowska, M. (2016). Turkusowe firmy przyszłości. Pobrane z: http://www.uwazamrze.pl/artykul/ 1123417/turkusowe-firmy-przyszlosci (5.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd7c61c9-5313-43b2-a672-183a539658d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.