PL EN


2011 | 8 | 389-394 (6)
Article title

MARIA MARCZEWSKA-RYTKO: RELIGIA I POLITYKA W GLOBALIZUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN 2010

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
389-394 (6)
Physical description
Contributors
  • Wydział Politologii, Uniwer-sytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
  • Marczewska-Rytko M., 1997, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Wyd. UMCS, Lu-blin.Marczewska-Rytko M., 2010, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wyd. UMCS, Lublin.Marczewska-Rytko M. (red.), 1995, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Wyd. UMCS, Lublin.Marczewska-Rytko M. (red.), 2001a, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wyd. UMCS, Lublin.Marczewska-Rytko M. (red.), 2001b, Polska między Zachodem i Wschodem w dobie integracji europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin.Marczewska-Rytko M. (red.), 2001c, Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, Wyd. Puławska Szkoła Wyższa, Puławy.Marczewska-Rytko M. (red.), 2003, Religion in a Changing Europe: Between Plura- lism and Fundamentalism. Selected Problems, Wyd. UMCS, Lublin.Marczewska-Rytko M. (red.), 2006, Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.Marczewska-Rytko M. (red.), 2010, Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd80015e-4bc8-419c-a83b-f48c7327529a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.