PL EN


2018 | 9 | 4 | 385-390
Article title

Zajęcia techniczne i edukacja plastyczna w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z wielu zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dziecka oraz przygotowujących do bycia użytkownikiem techniki. Zauważony problem niskiego poziomu dostrzeganych przez nauczycieli różnic między realizowanymi w praktyce zajęciami z plastyki i techniki stał się przyczynkiem podjętego postępowania badawczego. W zaplanowanych badaniach sondażowych analiza pytań zawartych w ankiecie umożliwiła określić tematykę, narzędzia, poziom oraz wyznaczniki dostrzeganych przez nauczycieli różnic między plastyką a zajęciami technicznymi.
EN
One of many tasks of a preschool is to create educational situations that develop children’s aesthetic sensitivity and prepare them to use technique. The noticed problem of slight differences perceived by teachers between fine art and arts & crafts classes became the reason for this research. Analysis of the questions of the survey allowed to define the subject, level and determinants of the differences perceived, by teachers between fine art and arts & crafts classes teacher, arts and crafts classes, fine art classes, preschool education.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
385-390
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
author
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
author
  • Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Słowacja
References
  • Drejler, F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.
  • Jelinek, J.A. (2016). Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu. W: E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (s. 257–275). Warszawa: Bliżej Przedszkola.
  • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z 24.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dz.U. 2017, poz. 356. Pobrane z: http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2017/356/1 (8.10.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd8208df-6c57-4b78-970c-13f65862f4b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.