PL EN


2018 | 13 | 2 | 18-193
Article title

Evolution of Cooperative Banking Sector in Poland and Financing Local Development

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study presented in this paper was to assess the operations of cooperative banks in Poland in terms of financing local economic development. The assumption was that the fundamental operation which has an effect on economic growth consists in granting loans to local communities. According to the results of research, in the last 3 years the most significant increase in the banks’ receivables from non-financial sector was recorded among natural persons. Yet cooperative banks are still primarily interested in financing business (roughly 75% of the receivables from non-financial sector in 2016 were business loans). Nonetheless, over the last several years the profits of cooperative banks have been decreasing thereby limiting their ability to increase equity through accumulation of profit.
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
18-193
Physical description
Dates
published
2018-04-12
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • ALIŃSKA A. 2008. Aktualne wyzwania rynkowe wobec sektora banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej. In: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Ed. L.Dziawgo. Wyd. UMK, Toruń.
 • BLASKOWA M., BIZIK M., JANKA R. 2015. Model of Decision Making in Motivating Employees and Managers. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(5): 517-529.
 • BIJLSMA M., DUBOVIK A. 2014. Banks, Financial Markets and Growth in Developed Countries. A survey of the empirical literature. CPB Discussion Paper, No. 266.
 • CECHETTI S., KHARROUBI E. 2012. Reassessing the impact of finance on growth. BIS Working Papers, 381.
 • CZTERNASTY W. 2015. Ustrojowe determinanty spółdzielczości. In: Modele ustroju społeczno- gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. Ed. E. Mączyńska. PTE, Warszawa.
 • KOZŁOWSKI Ł. 2016. Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących. Wyd. Poltext, Warszawa.
 • FRIEDLAND R., ALFORD R. 1991. Bringing Society Back In: Symbols, Practices and Institutional Contradictions. In: The new Institutionalism in Organizational Analysis. Eds. W.W. Powell, P.J. DiMaggio. University of Chicago Press, Chicago.
 • GODŁÓW-LEGIĘDŹ J. 2010. Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?. Wyd. C.H. Back Warszawa.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. 2017. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r. 2016. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. 2015. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • HARDT Ł. 2005.Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, 1-2: 1-19.
 • ŁAWRYNOWICZ M. 2013. Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce. Ujęcie instytucjonalne. Wyd. Poltext, Warszawa
 • JAWORSKI W.J. 2011. Rzeczywista rola banków komercyjnych (kilka wątpliwości). In: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość. Ed. A. Gospodarowicz. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • MLECZKO U. 2008. Podstawowe przyczyny fuzji i przejęć w bankach spółdzielczych w latach 19942007. In: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Ed. L. Dziawgo. Wyd. UMK, Toruń.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. 2016. NBP, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2016. 2017. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport o stabilności systemu finansowego 2016. 2016. NBP, Warszawa.
 • NORTH D.C. 1994. Economics performance throught time. American Economic Review. 84 (3): 359-367.
 • THORTON P.H. 2002. The rise of the Corporation in a Craft Industry: Conflict and Conformity in Institutional Logic. The Academy of Managment Journal, 45(1):81-101.
 • SOKOłOWICZ M.E. 2015.Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Prze-strzeń-bliskość-instytucje. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • SZAMBELAŃCZYK J. 2006. Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • WILKIN J. 2016. Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • WILLIAMSON O. 1979. Transaction-cost economics. The governance of contractual relations. Journal of Law and Economics, 22(2): 233-261.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd8dee8a-155a-465c-9fbe-4141a023063d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.