PL EN


2019 | 14 | 73-85
Article title

„Z racji swoich upodobań godny napiętnowania” – homofobia i seksizm w kryminologicznym dyskursie gwałtu

Content
Title variants
EN
“Deserving stigmatization because of his inclinations:” Homophobia and sexism in the criminological discourse of rape
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyzes an expert discourse used during a court trial of men accused of gang raping a 30-year-old man in the early 1990s. The author argues that we could look for sources of homophobic and sexist language used by the perpetrators’ defense counsel in two expert discourses that were shaped during the 1970s: in the discourse of heterosexual rape, within which the female victim was perceived as responsible for the rape, and in the criminological discourse of homosexuality, within which the homosexual was presented as explicitly “perverted” and unable to control his sexual desire.
Publisher
Year
Issue
14
Pages
73-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bateman, Jonathan L., Cristen Wathen. 2015. Understanding Rape Myths: A Guide for Counselors Working With Male Survivors of Sexual Violence. American Counseling Association, HYPERLINK "https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/understanding-rape-myths.pdf?sfvrsn=1cdb432c_8" https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/understanding-rape-myths.pdf?sfvrsn=1cdb432c_8 dostęp 11.01.2019.
 • Burszta, Jędrzej. 2018. „Do czego się było przyznawać, jak nie istniał homoseksualizm?”. Różowy język w narracjach pamięci o męskiej homoseksualności w PRL. „inter alia”.
 • Davies, Michelle, Paul Rogers. 2006. Perceptions of male victims in depicted sexual assaults: A review of the literature. W: „Aggression and Violent Behavior” 11 (4), s. 367-377, doi.org/10.1016/j.avb.2006.01.002.
 • Fleck, Ludwik. 2006. Powstanie i rozwój faktu naukowego: wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. W: Ludwik Fleck, Psychosocjologia poznania naukowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, s. 31-163.
 • Foucault, Michel. 1995. Historia seksualności, przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Czytelnik.
 • Giza, Jerzy St. 1970. Wielkomiejskie środowisko homoseksualne – studium kryminologiczne. W: „Służba MO” nr 6, s. 729-744.
 • Grabowska Magdalena, Agnieszka Grzybek, red. 2016. Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej. Warszawa: Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji Ster
 • Grabowska, Magdalena, Marta Rawłuszko. 2016. Powszechność i trwałość przemocy seksualnej wobec kobiet: wyzwania metodologiczne i wyniki badań ankietowych. W: (red.) Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek, Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej. Warszawa: Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji Ster, s. 11-76.
 • Hanausek, Tadeusz, Zdzisław Marek, Jan Widacki. 1976. Zgwałcenia, Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 • Hansen, Edgar. 1968. Niektóre zagadnienia prawne, kryminalistyczne i penitencjarne gwałtów homoseksualnych wśród więźniów. W: „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, 18 (2), s. 325-327.
 • Imieliński, Kazimierz. 1970. Zboczenia płciowe (i ich korelacje z psychonerwicami): dynamiczna teoria zboczeń płciowych. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Imieliński, Kazimierz. 1973. Zaburzenia psychoseksualne. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Janicki, Kamil. 2018. Epoka milczenia. Przedwojenna Polska, o której wstydzimy się mówić‎. Kraków: Znak.
 • Kąkol, Kazimierz. 1966. Jaskiniowcy, „Prawo i Życie”, nr 4, s. 1.
 • Kościańska, Agnieszka. 2014. Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kościańska, Agnieszka. 2017. Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu. Wołowiec: Czarne.
 • Kościańska, Agnieszka, Wiesław Sokoluk. 2018. Instruktaż nadmierny. Historia pewnej przygody seksualnej. Wołowiec: Czarne.
 • Kozakiewicz, Mikołaj. 1964. Rozmowy intymne. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Lew-Starowicz, Zbigniew, Gwałt. W: „Itd”, 1970, nr 38, s. 14.
 • Lew-Starowicz, Zbigniew. 1970. W: Homoseksualizm. „Itd” nr 8, s. 14.
 • Lew-Starowicz, Zbigniew. 1982. W: Prowokacja gwałtu. W: „Zwierciadło” nr 24, s. 12.
 • Lowe, Michelle, Paul Rogers. 2017. The scope of male rape: A selective review of research, policy and practice. W: „Aggression and Violent Behavior” 35 (July), s. 38-43, doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.007.
 • Niedaszowski, Zbigniew. 1974. Homoseksualizm i prostytucja homoseksualna w Polsce. Zadania organów w tym zakresie. W: Prostytucja, homoseksualizm. Materiały kursokonferencji w Szklarskiej Porębie. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, tajne, IPN BU 03404/193, s. 25-44
 • Oosterhuis, Harry. 2000. Stepchildren of Nature. Krafft-Ebing, Psychiatry, and the Making of Sexual Identity. Chicago: University of Chicago Press.
 • Piotrowska, Joanna, Alina Synakiewicz red. 2011. Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 • Płatek, Monika. 2010. “Kryminologiczno-epistemologiczne i genderowe aspekty przestępstwa zgwałcenia.” Archiwum kryminologii 32: 349-382.
 • Poklek, Robert. 2008. Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji Z. B. Gasia w diagnostyce penitencjarnej – normalizacja narzędzia. W: „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 61, s. 69-101.
 • Rak, Andrzej, 1974. O problemie homoseksualizmu i zjawiskach towarzyszących mu na terenie m. Wrocławia, W: Prostytucja, homoseksualizm. Materiały kursokonferencji w Szklarskiej Porębie. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, tajne, IPN BU 03404/193, s. 45-57.
 • Rymuszko, Marek. 1972. W: Czy musimy czekać?. „Prawo i Życie” nr 21, s. 5.
 • Smith, Olivia. 2018. Rape Trials in England and Wales. Observing Justice and Rethinking Rape Myths. Palgrave Macmillan.
 • Szymańska, Anna. 1972. W: Jaskiniowcy nadal wśród nas. „Prawo i Życie” nr 17, s. 5.
 • Terry, Jeniffer. 1999. An American Obsession. Science, Medicine, and Homosexuality in Modern Society/ Chicago: University of Chicago Press.
 • van der Bruggen, Madeleine i Grubb, Amy R. 2014. A review of the literature relating to rape victim blaming: An analysis of the impact of observer and victim characteristics on attribution of blame in rape cases. W: „Aggression and Violent Behavior” 19 (5), s. 523-531. DOI: 10.1016/j.avb.2014.07.008
 • Wisłocka, Michalina. 1978. Sztuka kochania, Iskry, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd8fa78b-5780-4d10-938c-2dca0b794054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.