PL EN


2016 | 93-94 Kino amerykańskie | 236-245
Article title

Amerykańskie filmy migowe – pierwsze filmy w języku migowym

Title variants
EN
American Sign Language Films – The First of its Kind
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony unikatowej kolekcji pierwszych filmów ukazujących i wykorzystujących język migowy, zrealizowanych w latach 1910-1921 przez amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Głuchych (NAD). Po ogólnokrajowej zbiórce środków finansowych w 1909 r. został powołany w NAD Fundusz Filmowy oraz zarządzająca nim Komisja Filmowa. Autorka tekst umiejscawia filmową kolekcję w szerszym kontekście i skupia się na czterech filmach, opisując ich wpływ na ówczesnych głuchych, konstruowanie konwencji filmowania miganych narracji oraz znaczenie dla dzisiejszych badaczy głuchej kultury. Konteksty, jak również relacje dotyczące produkcji filmów, ich recepcji oraz mechanizmów dystrybucji zostały zrekonstruowane na podstawie badań archiwalnych przeprowadzonych w archiwum Uniwersytetu Gallaudeta (Waszyngton, USA), gdzie zdeponowana jest sama filmowa kolekcja, jak i dokumenty jej dotyczące.
EN
The article is devoted to the unique collection of first films showing and using sign language, made in the years 1910-1921 by the American National Association of the Deaf (NAD). After a nationwide collection of funds in 1909 a NAD Film Fund was created and the Film Commission that governed it. The author of the article places the film collection in a broader context and focuses on four films, describing their impact on contemporary deaf people, constructing the convention of filming signed narration and its meaning for today’s researchers of the deaf culture. The context of making of the films, as well as their reception and distribution mechanisms are reconstructed based on archival research conducted in the archives of Gallaudet University (Washington, USA), where the films as well as related documents are deposited.
Year
Pages
236-245
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • „Deaf Mute Journal”, 1911, vol. XI, nr 46 (16.11), nr 48 (30.11), nr 49 (07.12), nr 50 (14.12).
  • „Sign Language Studies” , vol. 4, nr 3, Spring 2004.
  • Hamilton C., The Noblest Gift: The National Association of the Deaf Motion Picture Committee Films, “Voces Novae: Chapman University Historical Review”, 2014, vol. 6, nr 1.
  • Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
  • Padden C., Translating Veditz, “Sign Language Studies”, 2004, vol. 4, nr 3, s. 251.
  • Schuchman J.S., Hollywood Speaks: Deafness and the Film Entertainment Industry, University of Illinois Press, 1999.
  • Signing the Body Poetic. Esseys on American Sign Language Literature, red. H-D. Bauman, J.L. Nelson, H.M. Rose, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 2006.
  • Zdrodowska M., Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2014, nr 2(20).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd90ed69-f17c-49c2-824a-7fa56749fea5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.