PL EN


Journal
2009 | 149 | 21-38
Article title

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej?

Authors
Content
Title variants
EN
Is Corporate Social Responsibility a New Version of Social Contract?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The idea of social contract has been, from the very beginning, connected with a reflection on problems relative to functioning of society. Thus, from time to time, this idea was referred to in the hope that it would help solve, generally speaking, the fundamental mankind problem of a proper, as some thought, or optimal, as the other dreamed, way of society functioning. According to the authoress, the present-day social and economic problems are so serious that they require a new social agreement more adequate to problems resulting from globalisation. It seems, therefore, right to analyse a more and more popular in Europe and the USA concept of corporate social responsibility (CSR) and to verify whether it possesses all the most fundamental elements that allow to consider it a new social agreement or at least its outline leading to this idea in the future.
Keywords
EN
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Arystoteles, 2001, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN.
 • Baczko, B., 2009, Rousseau: samotność i wspólnota, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Diogenes Laertios, 1968, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, Warszawa.
 • Filek, J., 2002, O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Kraków: Wydawnictwo AE.
 • Filek, J., 2006 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, UOKiK.
 • Filek, J., 2007, Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, Warszawa: Wydawnictwo PTE.
 • Höffe, O., 1995, Immanuel Kant, tłum. A. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jonas, H., 1996, Zasada odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Kraków: Wydawnictwo Platan.
 • Platon, 1960, Prawa, Warszawa.
 • Platon, 1985, Państwo, Warszawa.
 • Porębski, C., 1986, Umowa w świetle teorii decyzji, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Prahalad, C.K., A. Hammond, 2007, Jak obsługiwać biednych i dobrze na tym zarabiać?, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 • Raport Banku Światowego, 2005, What Does Business Think about Corporate Social Responsibility?, Part II.
 • Rousseau, J. J., 1961, Listy pisane z gór, w: Filozofia francuskiego Oświecenia, red. B. Baczko, Warszawa: PWN.
 • Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, 2001, red. B. Rok, Warszawa: FOB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd922b65-b1a0-4429-b866-14f77ccca7d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.