PL EN


2013 | 1(61) | 46-56
Article title

Racjonalizacja działalności organizacji zbiurokratyzowanych

Authors
Title variants
EN
Rationalisation of Bureaucratic Organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to discuss the problem of bureaucracy in the public sector, and also to identify ways to improve public administration. The author claims that in order to rationalise bureaucracy it is necessary to use several market mechanisms and to increase transparency. Moreover, the paper depicts e-administration as an effective tool that makes public administration more efficient. Another important issue presented in the article is the principal-agent problem and its implications for the public sector.
Year
Issue
Pages
46-56
Physical description
Contributors
author
 • Dr Marcin Brol – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
References
 • Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku 2011, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, Warszawa.
 • Czetwertyński S. 2010 Sektor publiczny w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Zarys ekonomii sektora publicznego, Brol M. (red.), Wrocław.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.cba.gov.pl, data wejścia: 01.05.2012].
 • Evans P.B. 2005 Harnessing the State: Rebalancing Strategies for Monitoring and Evaluation, [in:] States and Development: Historical Antecedents of Stagnation and Advance, Nowy Jork.
 • Kokot M. 2012 Miliony do zwrotu?, „Gazeta Wrocław”, 2-3 czerwca 2012.
 • Matysiak A. 2010 Zakres przedmiotowy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, [w:], Zarys ekonomii sektora publicznego, Brol M. (red.), Wrocław.
 • Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce 2007, Raport z badania sondażowego dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 • Poznański P. 2012 Sprzątam e-Polskę, Wywiad z ministrem administracji i cyfryzacji Michałem Boni, „Gazeta Wyborcza”, 2-3 czerwca 2012.
 • Ratajczak M. 1999 Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań.
 • Savas E.S. 1992 Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Warszawa.
 • Toye J. 2006 Modern Bureaucracy, [in:] „Research Paper”, No. 2006/52, United Nations University, World Institute for Development Economics Research (UNUWIDER), Helsinki.
 • Wellisz S. 2002 Bureaucracy, [w:] Department of Economics Discussion Paper Series, Columbia University, New York.
 • Wojtyna A. 2005 Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd9293b7-bdc3-429e-976f-7a9433ad96c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.