PL EN


2019 | 2(76) | 5-18
Article title

Analysis of the debt repayment periods of local governments in Poland in the years 2007-2016

Content
Title variants
PL
Analiza okresu spłaty zadłużenia polskich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2016
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W konsekwencji światowego kryzysu zapoczątkowanego w 2008 r. zadłużenie sektora jednostek samorządu terytorialnego w krajach OECD znacząco wzrosło. W Polsce nominalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego osiągnęło najwyższą wartość w 2014 r. W niniejszym artykule analizowane są zmiany w zdolności do spłaty zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2016. Przeprowadzona analiza ukazuje, że mimo wysokiego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego odbudowały przestrzeń do jego obsługi do poziomu z przełomu lat 2009/2010. Wszelako na koniec 2016 r. co ósma jednostka samorządu terytorialnego ma zbyt wysokie zadłużenie, biorąc pod uwagę generowane nadwyżki operacyjne. Najmniej korzystna sytuacja występuje w miastach na prawach powiatu, gdzie co trzeci podmiot ma szacowany ponad 15-letni horyzont spłaty swego zadłużenia.
EN
As a consequence of the global financial crisis which began in 2008, the amount of debt of the local government sector in OECD countries has remarkably increased. In Poland, the debt of local governments has started to fall gradually after reaching its peak in nominal terms in 2014. In this article, we examine how the ability of local governments to repay their debts changed over the 2007-2016 period. The analysis reveals that, despite their considerable nominal indebtedness, local governments had already returned to a strong debt repayment capacity at the end of 2016, observed formerly at the end of 2009. However, at the end of 2016, one in eight local governments had become overindebted in terms of their repayment capacity, despite the rigorous statutory debt limits imposed in Poland. The most worrying situation is in towns with county rights: in 33% of these entities, the debt repayment period is estimated at longer than 15 years. This category represents 33% of Poland’s population, and therefore it is of a systemic importance.
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Department of Quantitative Economics
 • University of Białystok, Faculty of Economics and Management
References
 • Afonso A., and Jalles J.T., 2016, “The elusive character of fiscal sustainability”, Applied Economics, 48(28), 2651–2664.
 • Aldama P., and Creel J., 2018, “Fiscal policy in the US: Sustainable after all?”, Economic Modelling, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.03.017.
 • Balassone F., and Franco D., 2000, “Assessing fiscal sustainability: A review of methods with a view to EMU”, Fiscal Sustainability Conference, pp. 1-21. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2109377or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2109377
 • Banaszewska M., 2016, “Ocena sytuacji budżetowej polskich metropolii z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej”, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(4), 158–172.
 • Bohn H., 1998, “The behavior of US public debt and deficits”, The Quarterly Journal of Economics, 113(3), 949–963.
 • Brzozowska K., and Kogut-Jaworska M., 2016, “Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce”, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio H–Oeconomia, 50(1), 327–337.
 • Collard F., Habib M., and Rochet J.C., 2015, “Sovereign debt sustainability in advanced economies”, Journal of the European Economic Association, 13(3), 381–420.
 • Czudec A., and Kata R., 2012, “Metodyczne aspekty oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego”, Finanse Komunalne, 10, 5–20.
 • Dylewski M., 2009, “Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST”, in: B. Filipiak (ed.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Warsaw: Difin.
 • Dylewski M., 2014, “Instrumentarium zarządzania płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 48(3), 57–66.
 • Dylewski M., and Filipiak B., 2012, “Analiza płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle zmiennych warunków otoczenia”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 29, 29–41.
 • Filipiak B., 2015, “Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 76, 221–230.
 • Guillard M., and Kempf H., 2017, “Public debt sustainability and defaults”, CESifo Working Paper, No. 6554, 1–47.
 • Golan M., 2016, “Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r., czyli po roku obowiązywania zmienionych przepisów określających limit ich zadłużenia”, Samorząd Terytorialny, 3(303), 36–46.
 • Jastrzębska M., 2016, “Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie”, Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych, Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187–200.
 • Jastrzębska M., 2017, “Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego”, Finanse Komunalne, 12, 33–41.
 • Kluka L,. and Kluza K., 2012, “Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych”, Finanse Komunalne, 1-2, 87–97.
 • Kluza K., 2013, “Przestrzenne zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2012”, Człowiek i Środowisko, 1-2(37), 51–82.
 • Kluza K., 2016a, “Financial innovation in local governments as a response to the deterioration of their risk profile and legislative changes: The case of Poland”, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 21(1), article 2.
 • Kluza K., 2016b, “Sustainability of local government sector debt. Evidence from MonteCarlo simulations”, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 14(1), 115–132.
 • Kluza K., 2017, “Changes in the credit risk profile of Polish local governments. An assessment of unsystematic risk”, Argumenta Oeconomica, 2(39), 167–192.
 • Lubińska T., 2017, “Finansowanie zadań samorządowych w świetle zasady adekwatności oraz wymogów stabilności finansów publicznych”, Finanse Komunalne, 10, 6–15.
 • Malinowska E., and Misiąg W., 2002, Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik, Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
 • Owsiak S., 1993, “Istota równowagi budżetowej”, in: S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K. Surówka (eds.), Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny, Warsaw: PWN.
 • Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie największych miast w Polsce), Warsaw: CeDeWu.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., and Perło D, 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warsaw: Wolters Kluwer.
 • Steger G., 2013, “Redirecting public finance towards a sustainable path”, OECD Journal on Budgeting, vol. 12/2, 61–67. https://doi.org/10.1787/budget-12-5k8zsl7n94s8.
 • Sutherland D., Hoeller P., and Merola R., 2012, “Fiscal consolidation: How much, how fast and by what means?”, OECD Economic Policy Papers, no. 1.
 • Szołno-Koguc J., 2015, “Problem zadłużenia miast metropolitalnych w Polsce”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 404, 283–295.
 • UFP (2009). Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.
 • Uryszek T., 2016, “Primary deficit indicator, tax gap, and fiscal sustainability-evidence from Central and Eastern EU member states”, Finanse, 9(1), 103–116.
 • Vammalle C., and Hulbert C., 2013, “Sub-national finances and fiscal consolidation: Walking on thin ice”, OECD Regional Development Working Papers, 2013/02, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k49m8cqkcf3-en.
 • Zawora J., 2015, “Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi”, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3(4), 33–45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd964623-0c8a-4bb3-a971-15b592eb219b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.