PL EN


2014 | 14 | 1(29) | 9-20
Article title

Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region

Content
Title variants
PL
Migracje edukacyjne jako czynnik depopulacji regionów międzymetropolitalnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper there are presented results of the research which indicate that metropolises could “wash out” of economic resources from intermetropolitan regions which as a consequence may experience many problems, one of which could be a depopulation. One of the factor of the depopulation are educational migrations involving the transfer of young people in order to enter the higher education institution to other centers (metropolises). In the situation when educational migrations transform into non-return migration it may contribute to the depopulation of the region and can lead to slow down the development of the intermetropolitan regions changing such areas to peripheries.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań świadczące o „wypłukiwaniu” kapitału ludzkiego z regionu międzymetropolitalnego przez sąsiadujące z nim regiony metropolitalne. Jednym z czynników wpływających na proces wyludniania się regionu są migracje edukacyjne polegające na transferze młodzieży do innych silnych ośrodków w celach podjęcia tam nauki, w szczególności studiów wyższych. O ile przeistoczą się one w migracje definitywne, w znacznym stopniu przyczynić się mogą do depopulacji i być jednocześnie zagrożeniem w rozwoju regionu międzymetropolitalnego.
Year
Volume
14
Issue
Pages
9-20
Physical description
Dates
online
2014-03
Contributors
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Opole University of Technology, Poland
References
 • Barry, F. (2004). Enlargement and the EU Periphery: Introduction. The Word Economy 6 (27): 753-759.
 • Heffner, K. (2010). Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce. In: Klamut, M.; Szostak, E. (ed.). Jaka polityka spójności po roku 2013? Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Jończy, R.; Rokita, D. (2007). Zamiary migrujących dotyczące powrotu do kraju oraz podjęcia w nim działalności gospodarczej. In: Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakter pracy za granicą praz warunki powrotu. Opole: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
 • Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska.
 • Jończy, R. (2011). Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 • CSO (2010). Education in 2009/2010 school year. Available at http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf. Accessed 12 June 2013.
 • Lechman, E. Polska w Europie – peryferie ekonomiczne czy lider? Available at: http://www.instytut-rozwoju.org/pl/Publication:50,Polska_w_Europie_-_peryferie_ekonomiczne_czy_lider,type=1.html. Accessed 12 June 2013.
 • McQuaid, R., Hollywood E. (2008). Educational migration and non-return in Northern Ireland, Edinburgh, Napier University. Available at http://gtcni.openrepository.com/gtcni/bitstream/2428/56315/1/EducMigratFinal ReportECNI090608.pdf
 • Stockdale, A. (2004). Rural Out-migration: community consequences and individual migrant experiences. Sociologica Ruralis 44 (2):
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd9966c6-88dd-4e83-8bab-909a25acc2f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.