PL EN


2013 | 157 | 225-234
Article title

Kampania społeczna w teorii i praktyce

Title variants
EN
Social Campaign in Theory and in Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to explain social campaign as a theoretical and practical category. Starting from the definition, types of the campaign was described, as well as a place in innovating marketing actions. Particular attention was paid to the methodology of designing and to the implementation an effective social campaign. The events chosen from the Polish market, such as conferences, debates, annual contests for the best campaigns and research results was described in the article. In conclusion, the selected examples of social campaigns from the Polish market were presented.
Year
Volume
157
Pages
225-234
Physical description
Contributors
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Daszkiewicz M., Planowanie kampanii społecznych, w: Nauki o zarządzaniu 6. Badania rynkowe, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 161, Wrocław 2011.
 • Dymowski J., Szymańska M., CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport specjalny, "Brief" 2009, nr 113/2.
 • Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Marriewijk M., Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion, "Journal of Business Ethics" No. 44.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Leksykon public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wydawnictwo Newsline Sp. z o.o., Rzeszów 2009.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, Wrocław 2009.
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 • http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Programy_i_kampanie_spoleczne.
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm.
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,5034,rusza_iv_edycja_programu_mamo_tato_ wole_wode.
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2324,kampania_spoleczna_definicja _fundacji_komunikacji_spolecznej.
 • http://www.marketing-news.pl/message.php?art=35661.
 • http://www.poradnik.ngo.pl/x/480787.
 • http://www.wolewode.pl/kampania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cd9fca8d-477e-4b7b-a811-b2a511c91d32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.