PL EN


2019 | 3 (97) | 127-137
Article title

Winnice jako elemnt polskiego dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
VINEYARDS AS AN ELEMENT OF POLISH CULTURAL HERITAGE IN RURAL AREAS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polska nie jest powszechnie uważana za kraj winiarski, jednak ma tradycje związane z winem i jego produkcją. Obecnie turystyka winiarska, enoturystyka, staje się coraz bardziej popularna na świecie i w Polsce. Winnice są tymi miejscami, gdzie nie tylko produkuje się wino, ale można je zwiedzić, czy przenocować, organizuje się tam biesiady przy winie lub wspólne zbieranie winorośli. Celem niniejszej pracy była charakterystyka winnic jako tych obiektów, które kultywują tradycję winiarską w Polsce, łącząc ją z propagowaniem enoturystyki. Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy, do realizacji zastosowano metodę analizy literatury oraz analizy treści, wykorzystując wybrane, dostępne publikacje i strony internetowe.
EN
Poland is not generally considered a wine-growing country, but it has traditions related to wine and its production. Currently, wine tourism, enotourism, is becoming increasingly popular in the world and in Poland. Vineyards are places where not only wine is produced, but they can be visited or they can spent the night there, wine feasts or joint vine picking are organized. The purpose of this work is to characterize vineyards as objects that cultivate the wine tradition in Poland, combining it with the promotion of enotourism. The study is of theoretical and review nature, the method of literature analysis and content analysis using selected available publications and websites are used for implementation.
Year
Issue
Pages
127-137
Physical description
Dates
received
2019-10-21
accepted
2019-11-18
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Badowicz M. (2017): Konsumpcja wina w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XV wieku – studium zagadnienia, Studia nad dawną Polską, Gniezno, 185–195.
 • Bosak W. (2008): Wino i turystyka, Winiarz zielonogórski, Pismo Plantatorów Winorośli i Producentów Wina, nr 208-29, 13-16.
 • Bosak W. (2013a): Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce, Polski Instytut Winorośli i Wina Winologia.pl, www.winologia.pl, data pobrania 01.10.2019.
 • Bosak W. (2013b): Przewodnik po małopolskich winnicach, Gorczańska Organizacja Turystyczna.
 • Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe Educatio, Youth, Culture and Sport Council meeting Brussels, 20 May 2014, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
 • Ewing-Mulligan M. (2001): Wine for Dummies; John Wiley & Sons: New York, NY, USA.
 • Hall C.M., Sharples L., Cambourne B., Macionis N. (2000): Wine Tourism around the World. Development Management and Markets, Elsevier.
 • Internet 1, www.winokultura.pl -- data pobrania 20.09.2019.
 • Internet 2, www.winologia.pl - data pobrania 29.09.2019.
 • Internet 3, www.portalenoturystyczny.pl/polskie-winiarstwo/data - pobrania 01.10.2019.
 • Internet4,www.mzl.zgora.pl/zbiory/infokioski/dzial-winiarski/historia-winiarstwa/ - data pobrania 02.10.2019.
 • Internet 5, www.winogrodnicy.pl/ - data pobrania 08.10.2019.
 • Internet 6, www.winicjatywa.pl/turystyka-winiarska/ - data pobrania 29.09.2019.
 • Jaros V. (2015): Współczesne nazwy polskich winnic, Onomastica LIX, 301-319.
 • Kapłan M. (2013): Możliwości uprawy winorośli w Polsce. Nauki Przyrodnicze, 2(2), 4-12.
 • Kosamczewska J. (2008): Szlaki wina w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju, Studia Periegetica, nr 2, Podróże, drogi i szlaki kulturowe, 153-160.
 • Kowalczyk A. (2003): Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, Prace i Studia Geograficzne, tom 32, 69-98.
 • Kowalczyk A. (2010): Turystyka winiarska [w:] A. Kowalczyk (red.) Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, 208-230.
 • Kurek W. (2007): Turystyka, PWN, Warszawa.
 • Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (2015): Turystyka winiarska w Polsce, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(15), 163-172.
 • Marlowe B., Bauman M. J. (2019): Terroir Tourism: Experiences in Organic Vineyards, Beverages 5, 30; 1-8, doi:10.3390/beverages5020030 www.mdpi.com/journal/ beverages.
 • Marlowe, B., Lee, S. (2018): Conceptualizing terroir wine tourism. Tourism Review International, 22, 143–151.
 • Mazurkiewicz-Pizło A. (2015): Typologie konsumentów turystyki winiarskiej [w:] Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania, 19, nr 2, 259-270.
 • Mazurkiewicz-Pizło A. (2017): Turystyka winiarska (enoturystyka) jako element dywersyfikacji działalności na wsi, Wieś Jutra, Nauka. Doradztwo. Praktyka, październik-grudzień 4 (193) 15-17.
 • Myśliwiec R. (2013): Uprawa winorośli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Kraków, 8-9.
 • Poczta J., Zagrocka M. (2016): Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org nr 5, 115-130.
 • Sharma K.K. (2005): Tourism and Development, Sarup and Sons, New Delhi.
 • Wawro E. (2015): Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce, MULTICO, Warszawa.
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D. (2015): Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa.
Notes
Artykuł Informacyjny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cda41711-219b-4288-8e1f-c495376c7d2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.